Hrvatske vode
 

Radni sastanak o ulaganjima u kapitalne projekte grada Umaga

Tema radnog sastanka bio je pregled dosadašnjih i budućih ulaganja u kapitalni projekt zaštite grada Umaga od poplavnih i slivnih voda u koji je do sada uloženo gotovo 10 milijuna kuna  te nastavak aktivnosti na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda i najsuvremenijeg uređaja za pročišćavanje. Realizacija tog iznimno važnog projekta kojim će se riješiti problemi pročišćavanja otpadnih voda na cijelom području grada, u ukupnom iznosu od gotovo 250 milijuna kuna, teče unutar planiranih rokova.

Radnom sastanku prisustvovali su generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić i zamjenik generalnog direktora Siniša Kukić sa suradnicima, gradonačelnik Umaga Vili Bassanese sa svojim suradnicima te predsjednik uprave komunalnog poduzeća 6.maj d.o.o. Krešimir Vedo.

Radni posjet nastavio se obilaskom vodozaštitnog kanala čijim će se završetkom omogućiti trajno rješavanje problema sigurnosti u slučaju poplava. Završetak radova predviđen je za kraj godine.

Galerija

Projekt zaštite grada UmagaProjekt zaštite grada UmagaProjekt zaštite grada Umaga