Hrvatske vode
 
Glavni urednik│Editor-in-Chief

Prof.dr.sc. Josip Marušić

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske│Croatian Academy of Engineering

 

Zamjenica glavnog urednika│Deputy Editor-in-Chief

Dr.sc. Bojana Horvat

Hrvatske vode, Zavod za vodno gospodarstvo, Zagreb│Hrvatske vode, Water Management Institute, Zagreb

 

Članovi│Members

 

Branka Beović

Zagreb

RUBRIKE: povijest vodnog gospodarstva; prikaz knjiga i publikacija│COLUMNS: hystory of water management; books and publications overview

 

Dr.sc. Danko Biondić

Hrvatske vode, Zagreb

RUBRIKA: međunarodna suradnja│COLUMN: international cooperation

 

Dr.sc. Danko Holjević

Hrvatske vode, Zagreb

RUBRIKA: zaštita od štetnog djelovanja voda│COLUMN: protection of adverse effects of water

 

Prof.dr.sc. Barbara Karleuša

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci│Faculty of Civil Engineering, University of Rijeka

RUBRIKA: hidroenergetika i velike brane│COLUMN: hydropower and large dams

 

Prof.dr.sc. Davor Malus

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu│Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb

RUBRIKA: zaštita voda│COLUMN: water quality protection

 

Prof.dr.sc. Jure Margeta

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu│Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split

RUBRIKA: vodnogospodarski sustavi│COLUMN: water management systems

 

Prof. emeritus Darko Mayer

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu│Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering, University of Zagreb

RUBRIKA: hidrogeologija│COLUMN: hydrogeology

 

Prof.dr.sc. Nevenka Ožanić

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci│Faculty of Civil Engineering, University of Rijeka

RUBRIKA: prostorno planiranje i vodno gospodarstvo│COLUMN: physical planning and water management

 

Prof.dr.sc. Josip Petraš

Zagreb

RUBRIKA: uređenje vodotoka│COLUMN: regulation of watercourses

 

Mr.sc. Miroslav Steinbauer

Zagreb

RUBRIKA: vodoopskrbni sustavi│COLUMN: water supply systems

 

Prof.dr.sc. Ranko Žugaj

Zagreb

RUBRIKA: hidrologija│COLUMN: hydrology