Hrvatske vode
 

Sektor planiranja i tehničke kontrole

Voditeljica: Nevena Gabor
E-pošta: nevena.gabor@voda.hr
Kontakt telefon: 01/6307-422

Opis djelatnosti

  • koncipiranje, priprema i koordinacija izrade integralnog Plana upravljanja vodama; davanje smjernica, procedura, uputa i obrazaca za pripremu i izradu Plana; koordinacija izrade Plana s temeljnim i općim sektorima
  • praćenje realizacije Plana upravljanja vodama; izrada zbirnih izviješća o izvršenju Plana upravljanja vodama; koordinacija izrade posebnih izvješća o izvršenju projekata financiranih sredstvima državnog proračuna, kreditima poslovnih banaka, međunarodnih financijskih institucija, te projekata sufinanciranih od strane ministarstava
  • nadzor nad izvršenjem Plana upravljanja vodama putem kontrole troškovnika, ugovora i situacija
  • sudjelovanje u radu kolaudacijskih povjerenstava za izvedene radove na lokalnim i državnim vodama
  • priprema podloga i izrada inženjering instrumenata za potrebe funkcioniranja temeljnih sektora: kalkulativne satnice, katalog standardnih opisa radova, normativi radova, Standardne kalkulacije radova; analize cijena radova, standardnog troškovnika radova, općih tehničkih uvjeta
  • izrada smjernica, pravilnika, uputstava za nominaciju, pripremu, ocjenu i izvedbu projekata
  • izrada metodoloških osnova upravljanja projektima
  • koncipiranje, planiranje, izrada, upravljanje, razvijanje i nadzor informacijskog sustava za praćenje izvršenja Plana upravljanja vodama i upravljanja projektima
  • analiza postojeće tehničko-tehnološke osnove poslovanja, poslovnih procesa i davanje smjernica za njihovo unaprjeđenje