Hrvatske vode
 

Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda

Voditelj: Goran Milaković
E-pošta: goran.milakovic@voda.hr
Kontakt telefon: 01/6307-409

Opis djelatnosti

 • poslovi redovnog održavanja i obnavljanja vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra
 • obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje
 • obrana od poplava
 • kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda

Najvažniji projekti u protekle 3 godine

 • uređenje obaloutvrde na ušću Orljave u Savu
 • uređenje vodotoka kod Dugog Sela
 • rekonstrukcija desnog nasipa Gradna - zaštitni zid u Sam. Otoku
 • uređenje bujice Kaštele i Trogira
 • obaloutvrda Ilok
 • uređenje Perušičkog potoka
 • uređenje retencijske pregrade Škurinje
 • uređenje rijeke Krapinice
 • rekonstrukcija CS Nadin

Projekti u 2011. godini

 • izgradnja nasipa Varaždin-Svibovec-Družbinec
 • nastavak izgradnje obaloutvrde u Osijeku
 • izgradnja akumulacije Koritnjak
 • izgradnja lateralnog kanala Kneževi Vinogradi-Zmajevac
 • izgradnja nasipa za zaštitu od poplava Metkovića, Ploča i Kule Norinske
 • rekonstrukcija lijevog i desnog uspornog nasipa Gradne
 • izgradnja Savskog nasipa podsustava Gradna – Rakovica, zaštitnog zida u Medsavama, kanala K-2 i mosta preko kanala K-2
 • izgradnja akumulacije Čitluk
 • izgradnja akumulacijske pregrade Slanac
 • uređenje bujice Kaštela