Hrvatske vode
 

SIMONA

Trajanje: 
01.06.2018. – 31.05.2021.

(engl. Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for joint Danube Basin water management)

 

SIMONA je europski projekt sufinanciran od strane Europske unije u okviru financijskog instrumenta Interreg Danube Transnational Programme (DTP) kao jednog od ciljeva europske kohezijske politike (http://www.interreg-danube.eu/).

Promovirajući okvirno načelo programa – provedba zajedničkih aktivnosti između nacionalnih, regionalnih I lokalnih dionika iz više država članica EU – partnerstvo u projektu SIMONA ostvaruje 17 projektnih partnera i 12 pridruženih partnerskih institucija iz ukupno 13 europskih država, čime je projekt prezentiran i provodi se u gotovo cijelom slivu rijeke Dunav.

Cilj projekta je, na temelju postojećih protokola uzorkovanja, analize, procjene i monitoringa kvalitete drenažnog sedimenta pojedinih zemalja partnera, izraditi standardizirane i harmonizirane protokole za čitavo područje dunavskog sliva. Kvaliteta sedimenta odnosi se na sadržaj opasnih tvari popisanih Okvirnom direktivom o vodama (Water Framework Directive 2000/60/EZ) i pratećim direktivama, posebice Direktivom o izmjeni direktiva 2000/60/EZ i 2008/105/EZ u odnosu na prioritetne tvari u području vodne politike (2013/39/EZ).

Također, cilj je izraditi mrežnu aplikaciju koja će sadržavati utvrđene protokole i predstavljati sustav za unos podataka o kvaliteti drenažnog sedimenta kao i sustav obrade unesenih podataka.

Hrvatske vode sudjeluju kao jedan od pridruženih strateških partnera uz vodećeg partnera projekta iz Hrvatske, Hrvatski geološki institut (HGI). Pridruženi partneri ostvaruju pravo na praćenje svih aktivnosti na projektu, savjetovanje i sudjelovanje pri izradi protokola i prilagodbu istih svojim potrebama pri upravljanju vodama. Također, po završetku projekta u ravnopravnoj su mogućnosti koristiti sve ostvarene rezultate projekta.

Trajanje projekta: 01.06.2018. – 31.05.2021.

Više o projektu

Mrežna stranica vodećeg projektnog partnera iz Hrvatske - HGI: http://www.hgi-cgs.hr/SIMONA.html