Hrvatske vode
 

Izvornik na engleskom jeziku

Overall Approach to the Classification of Ecological Status and Ecological Potential

Neslužbeni prijevod izrađen u okviru regionalnog CARDS 2003 projekta „Pilot River Basin Plan for the Sava River" za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju financiranog od strane Europske komisije

Sveobuhvatan pristup klasifikaciji ekološkog statusa i ekološkog potencijala