Hrvatske vode
 

SVJETSKI DAN VODA 2016 – Voda i čovjek – snaga i znanje!

Dopušteno je preuzimanje i korištenje plakata u svrhu promocije Svjetskog dana voda. Plakat preuzmite ovdje ili klikom na sliku.

Glavni ciljevi Svjetskog dana voda, koji se obilježava 22. ožujka na prijedlog UN-ove konferencije o okolišu i razvoju (engl. United Nations Conference on Environment and Development - akr. UNCED), koja se održala 1992. u Rio de Janeiru (Brazil), nazvana još i Zemaljski sastanak na vrhu (engl. Earth Summit), jesu: skretanje pozornosti na važnost pitke vode te promoviranje održivog upravljanja vodnim resursima. Od tada svake godine UN-Water, tijelo koje koordinira UN-ov rad na području vodoopskrbe i odvodnje, određuje temu Svjetskog dana voda kao odgovor na aktualni ili budući izazov.

Tema Svjetskog dana voda 2016. je „Voda i radna mjesta“. Obilježavanje ovog dana, u ime UN-Water, koordinira Međunarodna organizacija rada (ILO), tijelo UN-a koje promiče pravo na rad, potiče pravične mogućnosti zapošljavanja, poboljšanje socijalne zaštite i jačanje dijaloga o pitanjima koja se tiču rada.
Ovogodišnja tema naglašava kako voda i radna mjesta imaju snagu promijeniti ljudske živote: voda je ključna za preživljavanje, okoliš i gospodarstvo, a pošten rad može donijeti prihode i otvoriti put društveno-gospodarskom napretku. Danas gotovo polovica od 1,5 milijarde radnika na svijetu radi u sektorima povezanima s vodom, a gotovo sva radna mjesta ovise o vodi i onima koji osiguravaju njezinu sigurnu isporuku. Pa ipak, milijuni ljudi koji rade u sektorima povezanima s vodom nisu priznati ili zaštićeni osnovnim radničkim pravima.

Svjetski dan voda koji se obilježava na međunarodnoj razini je prilika da naučimo više o pitanjima koja se tiču vode, da nas potakne da o tome pričamo s drugima i nešto poduzmemo.
Kvalitetnija voda, kvalitetnija radna mjesta

Vodoopskrba i odvodnja također snažno djeluju na život i zdravlje radnika. Svake godine zabilježi se s radom povezanih 2 milijuna smrtnih slučajeva. Od tog broja, 17% smrtnih slučajeva je povezano s vodom (nekvalitetna vode za piće, loša odvodnja, loša higijena i manjak potrebnih znanja).

Pružanje osnovnih usluga vodoopskrbe, odvodnje i higijene kod kuće i na radnom mjestu omogućuje snažno gospodarstvo, što pridonosi zdravom i produktivnom stanovništvu i radnoj snazi, pri čemu u zemljama u razvoju omjer koristi i troškova za osnovne usluge vodoopskrbe i odvodnje iznosi 7:1. S druge pak strane, za ljude koji imaju slab pristup vodoopskrbi i odvodnji je vrlo izgledno da će imati slabu zdravstvenu skrb i stabilno zaposlenje, što pridonosi ciklusu siromaštva. S tim u vezi, i dalje postoji jaz u jednakosti između stanovnika u urbanim i ruralnim područjima, među spolovima, kao i između najbogatijih i najsiromašnijih dijelova stanovništva.

Voda djeluje na živote radnika svojom prisutnošću, kvalitetom i količinom. Na primjer, u sektoru navodnjavane poljoprivrede, na koji otpada 70 posto zahvaćenih količina svježe vode širom svijeta, posao poljoprivrednika ovisi o njihovoj sposobnosti gospodarenja raspoloživom količinom svježe vode, pri čemu se istovremeno suočavaju s izazovima kao što su iscrpljivanje podzemnih voda, klimatske promjene i nestašica vode. U sektoru šumarstva ponekad treba smanjiti krčenje šuma kako bi se izbjegle nestašice vode ili prekomjerne količine vode s negativnim utjecajem na određenu regiju, što pak dovodi do otpuštanja u industriji.

Održivo upravljanje vodama u svojem najširem smislu, što uključuje zaštitu i obnovu ekosustava, cjelovito upravljanje vodnim resursima, kao i izgradnju, upravljanje i održavanje infrastrukture, zajedno s pristupom sigurnoj, pouzdanoj i priuštivoj opskrbi vodom i odgovarajućim uslugama odvodnje otpadnih voda, otvara mogućnosti dugoročnog zaposlenja, kao i razvoja i rasta različitih sektora gospodarstva.

Voda može stvoriti plaćena i časna radna mjesta. Može pridonijeti zelenijem gospodarstvu i održivom razvoju. Kako bi se to ostvarilo, potrebni su nam kvalificiraniji radnici koji moraju dostojanstveno raditi u jednakosti i sigurnosti i biti za svoj rad pošteno plaćeni.

Više o svjetskom danu voda možete saznati na: http://www.unwater.org/worldwaterday

Voda i čovjek - činjenice i zanimljivosti

Dosadašnje teme proslava Svjetskog dana voda

Izbor dosadašnjih različitih tema, dokaz je da nema privrednog i ekonomskog razvoja niti jednog društva ili pak neke zajednice ako nema djelovanja na području voda, posebice kada je riječ o osiguranju i dostupnosti pitke vode te voda za razvoj društva.

2016. - Voda i radna mjesta
2015.- Voda i održivi razvoj
2014. – Voda i energija
2013. – Međunarodna godina suradnje na području voda
2012. – Voda i sigurnost hrane
2011. – Voda za gradove – odgovor na urbani izazov
2010. – Čista voda za zdravi svijet
2009. – Prekogranične vode
2008. – Odvodnja otpadnih voda
2007. – Kako se nositi s nestašicom vode
2006. – Voda i kultura
2005. – Voda za život
2004. – Voda i katastrofe
2003. – Voda za budućnost
2002. – Voda za razvoj
2001. – Voda i razvoj
2000. – Voda za 21. stoljeće
1999. – Svi žive nizvodno
1998. – Podzemne vode – Nevidljivi resurs
1997. – Svjetske vode – ima li ih dovoljno?
1996. – Voda za žedne gradove
1995. – Žene i vode
1994. – Briga za vodne resurse tiče se svakoga

Voda, gospodarstvo i zaposlenost

 • Procjenjuje se da je 95 % radnih mjesta u poljoprivrednom sektoru, 30 % radnih mjesta u industrijskom sektoru i 10 % radnih mjesta u uslužnom sektoru izrazito ovisno o vodi. Procjenjuje se da je 5 % radnih mjesta u poljoprivrednom sektoru, 60 % radnih mjesta u industrijskom sektoru i 30 % radnih mjesta u uslužnom sektoru umjereno ovisno o vodi. Međutim, nije svako radno mjesto u različitim podsektorima jednako ovisno o vodi.
 • Procjenjuje se da 40 % radno aktivnog stanovništva širom svijeta radi u proizvodnji usjeva, stočarstvu, ribarstvu ili lovstvu. Ipak, tek 20 % njih za svoj rad prima plaću (Svjetska banka, 2005.), dok je preostali broj samozaposlen ili radi na oko 570 milijuna obiteljskih gospodarstava.
 • Na svjetskoj razini neki od industrijskih sektora koji u velikoj mjeri koriste vodu zapošljavaju velik broj ljudi: 22 milijuna u proizvodnji hrane i pića (od toga je 40 % žena), 20 milijuna u kemijskoj i farmaceutskoj industriji i proizvodnji guma, kao i 18 milijuna u elektroničkoj industriji.
 • Energetski sektor, na koji trenutno otpada 15 % ukupne zahvaćene količine vode, omogućuje izravno zapošljavanje.

Globalni izgledi

 • Zahvaćanje svježe vode od 1980-ih godina raste stopom od oko 1 % godišnje, uglavnom zbog rastuće potražnje u državama u razvoju.
 • Vodni resursi su pod pritiskom, pri čemu nestašica vode pogađa oko 40 % svjetskog stanovništva (CAWMA, 2007.).
 • Procjenjuje se da 663 milijuna ljudi nema nesmetan pristup kvalitetnim izvorima vode (WHO/UNICEF, 2015.).
 • Očekuje se da će se u razdoblju između 2011. i 2050. godine broj svjetskog stanovništva povećati za 33 %, odnosno porasti sa 7 milijardi na 9,3 milijarde (UN DESA, 2011.), a da će u istom tom razdoblju potražnja za hranom porasti za 70 % (Bruinsma, 2009.).

 

Ljudska prava, održiv razvoj i rod

 • Pravo na rad utvrđeno je Općom deklaracijom UN-a o ljudskim pravima iz 1948. Godine
 • Svake godine bilježi se 2,3 milijuna smrtnih slučajeva povezanih s radom. U tom broju prenosive bolesti povezane s radom pridonose sa 17 %, a u toj kategoriji glavni faktori koje je moguće spriječiti su nekvalitetna voda za piće, loša odvodnja, loša higijena i nedostatak potrebnih znanja.
 • Omjer zaposlenih muškaraca i žena u zadnjih je 25 godina stabilan, pri čemu žene u aktivnoj radnoj snazi čine 40 %.
 • Na svjetskoj razini, 2014. godine radilo je oko 50 % žena, u odnosu na 77 % muškaraca. 1995. godine radilo je 52 % žena i 80 % muškaraca (ILO, 2015.).