Hrvatske vode
 
Tbr. Vrsta građevine Zona Osnovica Tarifa kn/m3 Korekcijski koeficijent Iznos kn/m3
1. Poslovne građevine do 6 metara svijetle visine etaže Zona A m3 22,3 1 22,3
1. Poslovne građevine do 6 metara svijetle visine etaže Zona B m3 13,4 1 13,4
1. Poslovne građevine do 6 metara svijetle visine etaže Zona C m3 6,7 1 6,7
1. Spremišta za poljoprivredne proizvode i/ili vino obveznika koji je poljoprivredni proizvođač Zona A m3 22,3 0,25 5,58
1. Spremišta za poljoprivredne proizvode i/ili vino obveznika koji je poljoprivredni proizvođač Zona B m3 13,4 0,25 3,35
1. Spremišta za poljoprivredne proizvode i/ili vino obveznika koji je poljoprivredni proizvođač Zona C m3 6,7 0,25 1,68
2a. Obiteljske kuće do 400 m2 Zona A m3 11,25 - 11,25
2a. Obiteljske kuće do 400 m2 Zona B m3 7,5 - 7,5
2a. Obiteljske kuće do 400 m2 Zona C m3 2,8 - 2,8
2a. Obiteljske kuće do 400 m2 - Hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskoga rata i članovi obitelji poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zona A m3 11,25 0,5 5,63
2a. Obiteljske kuće do 400 m2 - Hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskoga rata i članovi obitelji poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zona B m3 7,5 0,5 3,75
2a. Obiteljske kuće do 400 m2 - Hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskoga rata i članovi obitelji poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zona C m3 2,8 0,5 1,4
2a. Obiteljske kuće do 400 m2 - ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata Zona A m3 11,25 0,8 9
2a. Obiteljske kuće do 400 m2 - ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata Zona B m3 7,5 0,8 6
2a. Obiteljske kuće do 400 m2 - ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata Zona C m3 2,8 0,8 2,24
2b. Ostale stambene građevine za stalno stanovanje Zona A m3 15,75 - 15,75
2b. Ostale stambene građevine za stalno stanovanje Zona B m3 10,5 - 10,5
2b. Ostale stambene građevine za stalno stanovanje Zona C m3 3,95 - 3,95
3 Stambene građevine za povremeno stanovanje Zona A m3 21 - 21
3 Stambene građevine za povremeno stanovanje Zona B m3 13,15 - 13,15
3 Stambene građevine za povremeno stanovanje Zona C m3 6,6 - 6,6
3. Građevine u voćnjacima, vinogradima, maslinicima, ribarska spremišta koje obveznicima - fizičkim osobama služi kao spremište za poljoprivredne proizvode i/ili alate Zona A m3 21 0,25 5,25
3. Građevine u voćnjacima, vinogradima, maslinicima, ribarska spremišta koje obveznicima - fizičkim osobama služi kao spremište za poljoprivredne proizvode i/ili alate Zona B m3 13,15 0,25 3,29
3. Građevine u voćnjacima, vinogradima, maslinicima, ribarska spremišta koje obveznicima - fizičkim osobama služi kao spremište za poljoprivredne proizvode i/ili alate Zona C m3 6,6 0,25 1,65
4 Objekti društvenog standarda i religijski objekti Zona A m3 6,55 - 6,55
4 Objekti društvenog standarda i religijski objekti Zona B m3 3,95 - 3,95
4 Objekti društvenog standarda i religijski objekti Zona C m3 1,3 - 1,3
5 Proizvodne građevine do 6 metara svijetle visine etaže Zona A m3 4 - 4
5 Proizvodne građevine do 6 metara svijetle visine etaže Zona B m3 2,4 - 2,4
5 Proizvodne građevine do 6 metara svijetle visine etaže Zona C m3 0,8 - 0,8
5. Plastenici i staklenici namjenjeni poljoprivrednoj proizvodnji do 3m, svijetle visine etaže Zona A m3 4 0,25 1,00
5. Plastenici i staklenici namjenjeni poljoprivrednoj proizvodnji do 3m, svijetle visine etaže Zona B m3 2,4 0,25 0,60
5. Plastenici i staklenici namjenjeni poljoprivrednoj proizvodnji do 3m, svijetle visine etaže Zona C m3 0,8 0,25 0,20
5. Spremišta za poljoprivrednu mehanizaciju Zona A m3 4 0,25 1
5. Spremišta za poljoprivrednu mehanizaciju Zona B m3 2,4 0,25 0,6
5. Spremišta za poljoprivrednu mehanizaciju Zona C m3 0,8 0,25 0,2
6 Prometne građevine Zona A m2 1,85 - 1,85
6 Prometne građevine Zona B m2 0,55 - 0,55
6 Prometne građevine Zona C m2 0,3 - 0,3
7 Produktovodi Zona A m 3,95 - 3,95
7 Produktovodi Zona B m 2,65 - 2,65
7 Produktovodi Zona C m 1,3 - 1,3
8 Kabelska kanalizacija Zona A m 7,9 - 7,9
8 Kabelska kanalizacija Zona B m 5,25 - 5,25
8 Kabelska kanalizacija Zona C m 2,65 - 2,65
9 Otvorene građevine Zona A m2 6,55 - 6,55
9 Otvorenen građevine Zona B m2 3,95 - 3,95
9 Otvorene građevine Zona C m2 1,3 - 1,3
9 Otvoreni objekti komunalne infrastrukture Zona A m2 6,55 0,2 1,31
9 Otvoreni objekti komunalne infrastrukture Zona B m2 3,95 0,2 0,79
9 Otvoreni objekti komunalne infrastrukture Zona C m2 1,3 0,2 0,26
1 Etaža garaže odnosno parkirališni prostor 75 % obujma ispod površine konačno uređenog i zaravnatog terena uz pročelje zgrade Zona A m3 22,3 0,25 5,575
1 Etaža garaže odnosno parkirališni prostor 75 % obujma ispod površine konačno uređenog i zaravnatog terena uz pročelje zgrade Zona B m3 13,4 0,25 3,35
1 Etaža garaže odnosno parkirališni prostor 75 % obujma ispod površine konačno uređenog i zaravnatog terena uz pročelje zgrade Zona C m3 6,7 0,25 1,675
2a. Etaža garaže odnosno parkirališni prostor 75 % obujma ispod površine konačno uređenog i zaravnatog terena uz pročelje zgrade Zona A m3 11,25 0,25 2,81
2a. Etaža garaže odnosno parkirališni prostor 75 % obujma ispod površine konačno uređenog i zaravnatog terena uz pročelje zgrade Zona B m3 7,5 0,25 1,875
2a. Etaža garaže odnosno parkirališni prostor 75 % obujma ispod površine konačno uređenog i zaravnatog terena uz pročelje zgrade Zona C m3 2,8 0,25 0,7
2b. Etaža garaže odnosno parkirališni prostor 75 % obujma ispod površine konačno uređenog i zaravnatog terena uz pročelje zgrade Zona A m3 15,75 0,25 3,9375
2b. Etaža garaže odnosno parkirališni prostor 75 % obujma ispod površine konačno uređenog i zaravnatog terena uz pročelje zgrade Zona B m3 10,5 0,25 2,625
2b. Etaža garaže odnosno parkirališni prostor 75 % obujma ispod površine konačno uređenog i zaravnatog terena uz pročelje zgrade Zona C m3 3,95 0,25 0,9875
3 Etaža garaže odnosno parkirališni prostor 75 % obujma ispod površine konačno uređenog i zaravnatog terena uz pročelje zgrade Zona A m3 21 0,25 5,25
3 Etaža garaže odnosno parkirališni prostor 75 % obujma ispod površine konačno uređenog i zaravnatog terena uz pročelje zgrade Zona B m3 13,15 0,25 3,2875
3 Etaža garaže odnosno parkirališni prostor 75 % obujma ispod površine konačno uređenog i zaravnatog terena uz pročelje zgrade Zona C m3 6,6 0,25 1,65
4 Etaža garaže odnosno parkirališni prostor 75 % obujma ispod površine konačno uređenog i zaravnatog terena uz pročelje zgrade Zona A m3 6,55 0,25 1,6375
4 Etaža garaže odnosno parkirališni prostor 75 % obujma ispod površine konačno uređenog i zaravnatog terena uz pročelje zgrade Zona B m3 3,95 0,25 0,9875
4 Etaža garaže odnosno parkirališni prostor 75 % obujma ispod površine konačno uređenog i zaravnatog terena uz pročelje zgrade Zona C m3 1,3 0,25 0,325
5 Etaža garaže odnosno parkirališni prostor 75 % obujma ispod površine konačno uređenog i zaravnatog terena uz pročelje zgrade Zona A m3 4 0,25 1
             
5 Etaža garaže odnosno parkirališni prostor 75 % obujma ispod površine konačno uređenog i zaravnatog terena uz pročelje zgrade Zona B m3 2,4 0,25 0,6
5 Etaža garaže odnosno parkirališni prostor 75 % obujma ispod površine konačno uređenog i zaravnatog terena uz pročelje zgrade Zona C m3 0,8 0,25 0,2
1 podrum s pomoćnim prostorom Zona A m3 22,3 0,5 11,15
1 podrum s pomoćnim prostorom Zona B m3 13,4 0,5 6,7
1 podrum s pomoćnim prostorom Zona C m3 6,7 0,5 3,35
2a. podrum s pomoćnim prostorom Zona A m3 11,25 0,5 5,63
2a. podrum s pomoćnim prostorom Zona B m3 7,5 0,5 3,75
2a. podrum s pomoćnim prostorom Zona C m3 2,8 0,5 1,4
2b. podrum s pomoćnim prostorom Zona A m3 15,75 0,5 7,875
2b. podrum s pomoćnim prostorom Zona B m3 10,5 0,5 5,25
2b. podrum s pomoćnim prostorom Zona C m3 3,95 0,5 1,975
3 podrum s pomoćnim prostorom Zona A m3 21 0,5 10,5
3 podrum s pomoćnim prostorom Zona B m3 13,15 0,5 6,575
3 podrum s pomoćnim prostorom Zona C m3 6,6 0,5 3,3
4 podrum s pomoćnim prostorom Zona A m3 6,55 0,5 3,275
4 podrum s pomoćnim prostorom Zona B m3 3,95 0,5 1,975
4 podrum s pomoćnim prostorom Zona C m3 1,3 0,5 0,65
5 podrum s pomoćnim prostorom Zona A m3 4 0,5 2
5 podrum s pomoćnim prostorom Zona B m3 2,4 0,5 1,2
5 podrum s pomoćnim prostorom Zona C m3 0,8 0,5 0,4