Hrvatske vode
 

Twinning projekt

Trajanje: 
siječanj 2013. - travanj 2014.

Twinning je instrument administrativne suradnje između javnih uprava zemalja korisnica i institucija zemalja članica Europske unije. Cilj Twinning projekata je pružanje pomoći zemlji korisnici kroz razvoj ljudskih potencijala, modernizaciju i reorganizaciju javne uprave, kao i usklađivanje zakona i propisa s pravnom stečevinom Europske unije.

Svrha ovog projekta je provođenje odredbi EU Direktive o poplavama i, u tu svrhu, priprema karata opasnosti od poplava i rizika od poplava u Republici Hrvatskoj.

Ovaj Twinning projekt usredotočit će se na drugu fazu Direktive o poplavama te će pomoći u pripremi karata opasnosti od poplava i rizika od poplava za odabrana pilot poručja, izradi priručnika i jačanju kapaciteta nadležnih institucija. Rezultati ovog projekta bit će od velike pomoći hrvatskim stručnjacima u nadolazećoj trećoj fazi Direktive o poplavama – izradi planova upravljanja rizicima od poplava.

Twinning projekt se provodi u suradnji s trima državama članicama Europske unije: Nizozemskom, Austrijom i Francuskom.

Proračun projekta iznosi 1.100.000,00 EUR, od čega se 95% financira iz IPA sredstava a 5% se odnosi na nacionalno sufinanciranje..

Projekt je započeo krajem siječnja 2013. g. i trajat će 18 mjeseci, od kojih je 15 mjeseci predviđeno za provedbu aktivnosti.

Partnerske institucije iz država članica:

  • Državna služba za upravljanje zemljom i vodama, Nizozemska – vodeći partner u konzorciju
  • Agencija za zaštitu okoliša, Austrija – mlađi partner u konzorciju
  • Međunarodni ured za vode, Francuska - mlađi partner u konzorciju

Institucije korisnici projekta u Hrvatskoj:

  • Ministarstvo poljoprivrede
  • Hrvatske vode

Vidi više na: Twinning