Hrvatske vode
 

Upravljanje vodnim područjima i upravljanje rizicima od poplave

Plan upravljanja vodnim područjima

Novosti

Izvještaj o kakvoći voda na ranjivim područjima 2016. - 2021.

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljen je Izvještaj o kakvoći voda na ranjivim područjima za razdoblje 2016. - 2021.

Godišnja izvješća o provedenom monitoringu u razdoblju od 2016. do 2018. godine

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljena su godišnja izvješća o provedenom monitoringu kakvoće površinskih i podzemnih voda u razdoblju od 2016. do 2018. godine.

 

Navedeni dokumenti mogu se naći na poveznici:

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. - Nacrt

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljen je nacrt Izvješća o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.

Revizija i usklađenje vodopravnih akata s Planom upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. - AKCIJSKI PLAN

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljen je Akcijski plan - Revizija i usklađenje vodopravnih akata s Planom upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.

Aktualni dokumenti

Email za informiranje i konzultacije Naziv Vrijedi do Preuzimanje
pzvp@voda.hr
Privremeni pregled značajnih vodnogospodarskih pitanja - 2019.
Email za informiranje i konzultacije
30.04.2021. Preuzmi