Hrvatske vode
 

Upravljanje vodnim područjima i upravljanje rizicima od poplave

Plan upravljanja vodnim područjima

Novosti

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. u razdoblju od 2016. - 2018. godine

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljeno je Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. u razdoblju od 2016. - 2018. godine.

 

Navedeni dokument može se naći na poveznici:

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava - 2019.

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljene su Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava 2019.

 

Navedeni podaci i dokument mogu se naći na poveznici:

Godišnje izvješće o provedenom monitoringu voda za kupanje na površinskim vodama u 2020. godini

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljeno je godišnje izvješće o provedenom monitoringu kakvoće voda za kupanje na površinskim vodama u RH u sezoni 2020. godine

 

Navedeni dokumenti mogu se naći na poveznici:

Godišnje izvješće o provedenom monitoringu u 2019. godini

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljeno je godišnje izvješće o provedenom monitoringu kakvoće površinskih i podzemnih voda u 2019. godini.

 

Navedeni dokumenti mogu se naći na poveznici:

Izvještaj o kakvoći voda na ranjivim područjima za razdoblje 2016. - 2019.

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljen je Izvještaj o kakvoći voda na ranjivim područjima za razdoblje 2016. - 2019.

Aktualni dokumenti

Email za informiranje i konzultacije Naziv Vrijedi do Preuzimanje
zavod@voda.hr
Privremeni pregled značajnih vodnogospodarskih pitanja - 2019.
Email za informiranje i konzultacije
30.04.2021. Preuzmi