Hrvatske vode
 

Upravljanje vodnim područjima i upravljanje rizicima od poplave

Plan upravljanja vodnim područjima

Novosti

Razvoj klasifikacijskih sustava za biološke elemente kakvoće i provedba post-interkalibracijskih postupaka

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljen je dokument Razvoj klasifikacijskih sustava za biološke elemente kakvoće i provedba post-interkalibracijskih postupaka.

 

Plan monitoringa stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2021. godini

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljen je Plan za monitoring stanja površinskih, prijelaznih, priobalnih i podzemnih voda u Republici Hrvatskoj u 2021. godini.

 

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. u razdoblju od 2016. - 2018. godine

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljeno je Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. u razdoblju od 2016. - 2018. godine.

 

Navedeni dokument može se naći na poveznici:

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava - 2019.

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljene su Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava 2019.

 

Navedeni podaci i dokument mogu se naći na poveznici:

Godišnje izvješće o provedenom monitoringu voda za kupanje na površinskim vodama u 2020. godini

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljeno je godišnje izvješće o provedenom monitoringu kakvoće voda za kupanje na površinskim vodama u RH u sezoni 2020. godine

 

Navedeni dokumenti mogu se naći na poveznici: