Hrvatske vode
 

Upravljanje vodnim područjima i upravljanje rizicima od poplave

Plan upravljanja vodnim područjima

Novosti

Prethodna procjena rizika od poplava 2018.

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljena je novelirana Prethodna procjena rizika od poplava kao prvi korak u postupku pripreme drugog Plana upravljanja rizicima od poplava.

Program rada Plana upravljanja vodnim područjima i Plana upravljanja rizicima od poplava 2022.-2027.

Na mrežnim stranica Hrvatskih voda objavljen je Program rada Plana upravljanja vodnim područjima i Plana upravljanja rizicima od poplava 2022.-2027.

Aktualni dokumenti

Email za raspravu Naziv Vrijedi do Preuzimanje
voda@voda.hr
Program rada Plana upravljanja vodnim područjima i Plana upravljanja rizicima od poplava 2022. - 2027.
Email za rapravu
31.01.2020. Preuzmi