Hrvatske vode
 

Ured generalnog direktora

Voditelj: Kristina Buljubašić
E-pošta: kristina.buljubasic@voda.hr
Kontakt telefon: 01/ 6307-401