Hrvatske vode
 

Zahtjev za prikupljanje ponuda s prilozima za objavu javnog nadmetanja

U privitku se nalazi zahtjev za prikupljanje ponuda s prilozima za objavu javnog nadmetanja za uslugu: Provedba edukacije za Posredničko tijelo razine 2 u pripremi i provedbi paketa mjera informiranja i vidljivosti za korištenje sredstava strukturnih instrumenata EU u RH u području zaštite okoliša.

Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge zdravstvenih pregleda - VGO Rijeka

U privitku se nalazi zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge zdravstvenih pregleda zaposlenika Hrvatskih voda za VGO Rijeku.

Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge zdravstvenih pregleda - VGO Split

U privitku se nalazi zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge zdravstvenih pregleda zaposlenika Hrvatskih voda za VGO Split

1. izmjene Zahtjeva za prikupljanje ponuda za usluge zdravstvenih pregleda

U privitku se nalaze 1. izmjene Zahtjeva za prikupljanje ponuda za usluge zdravstvenih pregleda zaposlenika Hrvatskih voda za Direkciju, VGO za gornju Savu, VGO za srednju i donju Savu.

Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge zdravstvenih pregleda - VGO Dunav i donja Drava

U privitku se nalazi zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge zdravstvenih pregleda zaposlenika Hrvatskih voda za VGO Dunav i donju Dravu

Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge zdravstvenih pregleda - VGO Mura i gornja Drava

U privitku se nalazi zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge zdravstvenih pregleda zaposlenika Hrvatskih voda za VGO za Muru i gornju Dravu.

Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge zdravstvenih pregleda

U privitku se nalazi zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge zdravstvenih pregleda zaposlenika Hrvatskih voda za Direkciju, VGO za gornju Savu, VGO za srednju i donju Savu.