Hrvatske vode
 

Javni natječaj r.br. 6/2018 - Samostalni ekonomist u Dubrovniku

Javni natječaj r.br. 5/2018 - Samostalni referent u Splitu

Odluka o neprihvaćanju niti jedne ponude za zapošljavanje na radnom mjestu Samostalni referent u Splitu - natječaj r.br. 3/2018

Odluka o neprihvaćanju niti jedne ponude za zapošljavanje na radnom mjestu Samostalni ekonomist u Dubrovniku - natječaj r.br. 1/2018

Odluka o izboru kandidata za zapošljavanje na radnom mjestu Viši referent u Splitu - natječaj r.br. 4/2018

Odluka o izboru kandidata za zapošljavanje na radnom mjestu Ekonomist u Opuzenu - natječaj r. br. 2/2018

Odluka o izboru kandidata za zapošljavanje na radnom mjestu samostalni ekonomist u Zagrebu - natječaj r.br. 47

Odluka o poništenju Odluke o izboru kandidata za zapošljavanje i neprihvaćanju niti jedne ponude kandidata za zapošljavanje na radnom mjestu Viši samostalni inženjer u Zagrebu - natječaj r.br. 9

Javni natječaj r.br. 4/2018 - Viši referent u Splitu

Javni natječaj r.br. 3/2018 - Samostalni referent u Splitu

Javni natječaj r.br. 2/2018 - Ekonomist u Opuzenu

Javni natječaj r.br. 1/2018 - Samostalni ekonomist u Dubrovniku

Odluka o izboru kandidata za zapošljavanje na radnom mjestu Samostalni inženjer u Splitu - natječaj r.br. 39

Odluka o izboru kandidata za zapošljavanje na radnom mjestu Samostalni inženjer u Splitu - natječaj r.br. 38

Odluka o izboru kandidata za zapošljavanje na radnom mjestu Samostalni ekonomist u Virovitici - natječaj r.br. 25

Odluka o izboru kandidata za zapošljavanje na radnom mjestu Viši referent u Osijeku - natječaj r.br. 24

Odluka o izboru kandidata za zapošljavanje na radnom mjestu Inženjer u Šibeniku - natječaj r.br. 40

Odluka o poništenju natječaja za zaposlenje na neodređeno vrijeme za radno mjesto Viši referent u Splitu - natječaj r.br. 41

Odluka o poništenju natječaja za zaposlenje na neodređeno vrijeme za radno mjesto Samostalni referent u Splitu - natječaj r.br. 42

Odluka o poništenju natječaja za zapošljavanje na radnom mjestu Samostalni ekonomist u Dubrovniku - natječaj r.br. 43

Stranice