Hrvatske vode
 

VGO

Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana
Lokacija: Vukovarska 35, Split Telefon: 021-309-400 Voditelj ili Voditeljica: Irina Putica E-pošta: irina.putica@voda.hr Kontakt telefon: 021/309-402
Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana
Lokacija: Đure Šporera 3, Rijeka Telefon: 051/666-400 Voditelj ili Voditeljica: Gordan Gašparović E-pošta: gordan.gasparovic@voda.hr Kontakt telefon: 051/666-402
Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu
Lokacija: Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod Telefon: 035/ 386-307 Voditelj ili Voditeljica: Davorin Piha E-pošta: davorin.piha@voda.hr Kontakt telefon: 01/6307-451
Vodnogospodarski odjel za gornju Savu
Lokacija: Ulica grada Vukovara 271, Zagreb Telefon: 01/2369-888 Voditelj ili Voditeljica: Tomislav Suton E-pošta: tomislav.suton@voda.hr Kontakt telefon: 01/2369-850
Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu
Lokacija: Splavarska 2a, Osijek Telefon: 031/252-800 Voditelj ili Voditeljica: Željko Kovačević E-pošta: zeljko.kovacevic@voda.hr Kontakt telefon: 031/252-801
Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu
Lokacija: Međimurska ulica 26b, Varaždin Telefon: 042/407-000 Voditelj ili Voditeljica: Danijel Bunić E-pošta: danijel.bunic@voda.hr Kontakt telefon: 042/407-000