Hrvatske vode
 

Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu

Lokacija: 
Splavarska 2a
Osijek
Telefon: 
031/252-800
Direktor/ica: 
Željko Kovačević
E-pošta: 
zeljko.kovacevic@voda.hr
Kontakt telefon: 
031/252-801

Ispostave

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Županijski kanal“
Lokacija: Antuna Mihanovića 29, Virovitica Telefon: 033/726-650 Voditelj/ica: Krunoslav Predragović E-pošta: krunoslav.predragovic@voda.hr Kontakt telefon: 033/726-650
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Karašica-Vučica“
Lokacija: Trg Ante Starčevića 9, Donji Miholjac Telefon: 031/632-052 Voditelj/ica: Dražen Trcović E-pošta: drazen.trcovic@voda.hr Kontakt telefon: 031/632-052
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Baranja“
Lokacija: Sv. Ivana Krstitelja 115, Darda Telefon: 031/740-161 Voditelj/ica: Darko Brnić-Levada E-pošta: darko.brniclevada@voda.hr Kontakt telefon: 031/740-161
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Vuka“
Lokacija: Splavarska 2a, Osijek Telefon: 031/252-880 Voditelj/ica: Josip Suver E-pošta: josip.suver@voda.hr Kontakt telefon: 031/252-888