Hrvatske vode
 

Vodnogospodarski odjel za gornju Savu

Lokacija: 
Ulica grada Vukovara 271
Zagreb
Telefon: 
01/2369-888
Direktor/ica: 
Tomislav Suton
E-pošta: 
tomislav.suton@voda.hr
Kontakt telefon: 
01/2369-850

Ispostave

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Zagrebačko prisavlje“
Lokacija: Ulica grada Vukovara 271, Zagreb Telefon: 01/2773-002 Voditelj/ica: Tomislav Gazić E-pošta: tomislav.gazic@voda.hr Kontakt telefon: 01/2369-840
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Krapina-Sutla“
Lokacija: Zagrebačka 13, Veliko Trgovišće Telefon: 049/587-100 Voditelj/ica: Zlatko Novak E-pošta: zlatko.novak@voda.hr Kontakt telefon: 049/587-111
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Zelina-Lonja“
Lokacija: Zagrebačka 35/I, Dugo Selo Telefon: 01/2753-977 Voditelj/ica: Jakov Prgomet E-pošta: jakov.prgomet@voda.hr Kontakt telefon: 01/2753-977