Hrvatske vode
 

Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu

Lokacija: 
Međimurska ulica 26b
Varaždin
Telefon: 
042/407-000
Direktor/ica: 
Danijel Bunić
E-pošta: 
danijel.bunic@voda.hr
Kontakt telefon: 
042/407-000

Ispostave

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Plitvica-Bednja“
Lokacija: Međimurska ulica 26b, Varaždin Telefon: 042/215-467 Voditelj/ica: Branko Perec E-pošta: branko.perec@voda.hr Kontakt telefon: 042/215-460
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Trnava“
Lokacija: Ivana Mažuranića 2, Čakovec Telefon: 040/396-301 Voditelj/ica: mr.sc. Ivica Mustač E-pošta: ivica.mustac@voda.hr Kontakt telefon: 040/396-301
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Bistra“
Lokacija: Antuna Radića 8b, Đurđevac Telefon: 048/811-255 Voditelj/ica: Josip Fuček E-pošta: josip.fucek@voda.hr Kontakt telefon: 048/811-622