Hrvatske vode
 

Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana

Lokacija: 
Vukovarska 35
Split
Telefon: 
021-309-400
Direktor/ica: 
Irina Putica
E-pošta: 
irina.putica@voda.hr
Kontakt telefon: 
021/309-402

Ispostave

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Dubrovačko primorje“
Lokacija: Vukovarska 8, Dubrovnik Telefon: 020/420-381 Voditelj/ica: Vinko Jurjević E-pošta: vinko.jurjevic@voda.hr Kontakt telefon: 020/312-309
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Neretva-Korčula"
Lokacija: Trg Opuzenske bojne 5, Opuzen Telefon: 020/672-302 Voditelj/ica: Joško Erceg E-pošta: josko.erceg@voda.hr Kontakt telefon: 020/672-270
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Matica“
Lokacija: Težačka 3, Vrgorac Telefon: 021/674-075 Voditelj/ica: Iva Kuzmanić E-pošta: iva.kuzmanic@voda.hr Kontakt telefon: 021/674-075
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Vrljika“
Lokacija: Blajburška 133, Imotski Telefon: 021/250-354 Voditelj/ica: Mate Serdarević E-pošta: mate.serdarevic@voda.hr Kontakt telefon: 021/670-306
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Srednjodalmatinsko primorje i otoci“
Lokacija: Vukovarska 35, Split Telefon: 021/309-404 Voditelj/ica: Kristina Kuzmanić E-pošta: kristina.kuzmanic@voda.hr Kontakt telefon: 021/309-401
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Cetina“
Lokacija: Miljenka Buljana 35, Sinj Telefon: 021/821-925 Voditelj/ica: Ivo Hrste E-pošta: ivo.hrste@voda.hr Kontakt telefon: 021/660-473
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Krka-Šibensko primorje“
Lokacija: Splitska 4, Šibenik Telefon: 022/217-297 Voditelj/ica: Damir Krnić E-pošta: damir.krnic@voda.hr Kontakt telefon: 022/213-391
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Zrmanja-Zadarsko primorje“
Lokacija: Rikarda Katalinića Jeretova 5, Zadar Telefon: 023/239-148 Voditelj/ica: Ivan Peša E-pošta: ivan.pesa@voda.hr Kontakt telefon: 023/239-148