Hrvatske vode
 

Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana

Lokacija: 
Đure Šporera 3
Rijeka
Telefon: 
051/666-400
Direktor/ica: 
Gordan Gašparović
E-pošta: 
gordan.gasparovic@voda.hr
Kontakt telefon: 
051/666-402

Ispostave

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Gorski Kotar“
Lokacija: Starčevićeva 4, Delnice Telefon: 051/811-822 Voditelj/ica: v.d. Vanja Rački E-pošta: vanja.racki@voda.hr Kontakt telefon: 051/814-260
Vodnogospodarska ispostava za male slivove „Lika, Podvelebitsko primorje i otoci“
Lokacija: Pazariška ulica 36, Gospić Telefon: 053/771-155 Voditelj/ica: Lidija Pernar E-pošta: lidija.pernar@voda.hr Kontakt telefon: 053/771-155
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Kvarnersko primorje i otoci“
Lokacija: Verdijeva 6, Rijeka Telefon: 051/356-999 Voditelj/ica: Tomislav Saftić E-pošta: tomislav.saftic@voda.hr Kontakt telefon: 051/356-999
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Raša-Boljunčica“
Lokacija: Zelenice 18, Labin Telefon: 052/856-190 Voditelj/ica: Vitomir Skandul E-pošta: vitomir.skandul@voda.hr Kontakt telefon: 052/880-738
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Mirna-Dragonja“
Lokacija: Naselje Verona 4, Buzet Telefon: 052/663-455 Voditelj/ica: Aleksandar Kružić E-pošta: aleksandar.kruzic@voda.hr Kontakt telefon: 052/694-199