Hrvatske vode
 

Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu

Lokacija: 
Šetalište braće Radića 22
Slavonski Brod
Telefon: 
035/ 386-307
Direktor/ica: 
Davorin Piha
E-pošta: 
davorin.piha@voda.hr
Kontakt telefon: 
01/6307-451

Ispostave

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Kupa“
Lokacija: Obala Račkog 10, Karlovac Telefon: 047/694-785 Voditelj/ica: Biljana Željeznjak E-pošta: biljana.zeljeznjak@voda.hr Kontakt telefon: 047/694-785
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Banovina“
Lokacija: Ruđera Boškovića 11, Sisak Telefon: 044/525-400 Voditelj/ica: Tatjana Dovranić Kardaš E-pošta: tdovranic@voda.hr Kontakt telefon: 044/525-400
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Lonja-Trebež“
Lokacija: Stjepana Radića 7b, Kutina Telefon: 044/683-001 Voditelj/ica: Miroslav Petravić E-pošta: miroslav.petravic@voda.hr Kontakt telefon: 044/683-001
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Česma-Glogovnica“
Lokacija: Vatroslava Lisinskog 4a, Bjelovar Telefon: 043/221-240 Voditelj/ica: Mirela Savić E-pošta: mirela.savic@voda.hr Kontakt telefon: 043/221-199
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Ilova-Pakra“
Lokacija: Josipa Jelačića 20, Daruvar Telefon: 043/271-540 Voditelj/ica: Kristijan Hroh E-pošta: kristijan.hroh@voda.hr Kontakt telefon: 043/271-541
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Subocka-Strug“
Lokacija: Tina Ujevića 2d, Novska Telefon: Voditelj/ica: Tomislav Pavičić E-pošta: tomislav.pavicic@voda.hr Kontakt telefon: 044/600-147
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Šumetlica-Crnac“
Lokacija: Jurija Haulika 12/I, Nova Gradiška Telefon: 035/ 364-573 Voditelj/ica: Mario Žeruk E-pošta: mario.zeruk@voda.hr Kontakt telefon: 035/364-571
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Orljava-Londža“
Lokacija: Industrijska 13 d, Požega Telefon: 034/272-755 Voditelj/ica: Miroslav Taborski E-pošta: miroslav.taborski@voda.hr Kontakt telefon: 034/272-755
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Brodska Posavina“
Lokacija: Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod Telefon: 035/446-139 Voditelj/ica: Marica Babić E-pošta: marica.babic@voda.hr Kontakt telefon: 035/446-075
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Biđ-Bosut“
Lokacija: Josipa Kozarca 28, Vinkovci Telefon: 032/338-030 Voditelj/ica: Josip Kuterovac E-pošta: josip.kuterovac@voda.hr Kontakt telefon: 032/334-815