Hrvatske vode
 

WATERCARE

Trajanje: 
1.1.2019.-30.6.2021.
Vrijednost: 
2.833.019,40 EUR

 

PROJEKTNI PARTNERI

U projektu sudjeluju slijedeći partneri:

1. Vodeći partner – Nacionalno vijeće za istraživanje,  Institut za biološke resurse i morsku biotehnologiju (Consiglio Nazionale delle Ricerce, Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine-CNR IRBIM)
2. Projektni partner 1 – Komunalno društvo Fano (Azienda servizi sul territorio-ASET S.p.A.)
3. Projektni partner 2 – Pokrajina Marche (Regione Marche-MARCHE)
4. Projektni partner 3 – Pokrajina Abruzzo (Regione Abruzzo-ABRUZZO)
5. Projektni partner 4 – Sveučilište Urbino Carlo Bo, Odjel za  molekularnu biologiju (Universita degli studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze Biomolecolari, UNIURB-DISB)
6. Projektni partner 5 – Splitsko - dalmatinska županija (SDŽ)
7. Projektni partner 6 – Dubrovačko – neretvanska županija (DNŽ)
8. Projektni partner 7 – Sveučilište u Splitu (UNIST)
9. Projektni partner 8 – Metris, Istra (METRIS)
10. Projektni partner 9 – Hrvatske vode (CW)

 

OPIS PROJEKTA

U sklopu EU Interreg programa Italija-Hrvatska (2014-2020) odabran je projekt (tip projekta Standard) pod nazivom „Vodnogospodarska rješenja za smanjenje mikrobiološkog utjecaja na okoliš u priobalnim područjima“ (engl. „Water management solutions for reducing microbial environmental impact in coastal areas“). Skraćenica projekta je WATERCARE.

Opći cilj projekta je smanjenje onečišćenja fekalnim bakterijama na kupalištima pilot područja (ušća rijeka) koje može nastati djelovanjem ekstremnih padalina na preljevanje oborinskih voda u sustav javne odvodnje. Osim poboljšanja kakvoće lokalnih voda projekt ima za cilj i podržati procese odlučivanja u upravljanju vodama za kupanje.

 

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA

U sklopu projekta WATERCARE:

1. Razvit će se integrirani sustav praćenja kakvoće vode (Water Quality Integrated System - WQIS) koji se sastoji od mreže hidrometeorološkog monitoringa u stvarnom vremenu i prognostičkog operativnog modela (Forecast operational model - FOM) kako bi se utvrdila korelacija meteoroloških događaja i reakcije u sustavu javne odvodnje (preljevanja oborinskih voda) u odnosu na prisutnost fekalnih bakterija u morskoj vodi za kupanje.

2. Napravit će se nova infrastruktura odnosno kanalizacijski spremnik na pilot području potoka Arzilla (regija Fano/Marche) kako bi se zadržale prve preljevne oborinske vode koje su najviše bakteriološki opterećene zbog miješanja s vodama iz sustava javne odvodnje. Spremnik će spriječiti ispuštanje tih voda u morsku vodu za kupanje, a samo će drugi val oborinskih voda, manje bakteriološki opterećen, ostati u sustavu za pročišćavanje otpadnih voda.

3. Razvit će se sustav uzbunjivanja u stvarnom vremenu kojim će se moći preventivno identificirati potencijalni ekološki rizici onečišćenja voda za kupanje fekalnim mirkoorganizmima koji će pomoći vlastima i zainteresiranim stranama da poboljšaju upravljanje vodama uzuimajući u obzir meteorološke uvjete, bakterijsko opterećenje i preljevanje oborinskih voda iz sustava javne odvodnje.

 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Prikupljeni podaci bit će pohranjeni u zasebnoj bazi podataka koja će se koristiti za alarmiranje u stvarnom vremenu, kako bi se putem prognostičkog operativnog modela (FOM) identificirala disperzija bakterija, a time i kritična područja u kojima bi se trebalo zabraniti kupanje te, u konačnici, optimalno upravljalo kakvoćom voda. Prognostički operativni model (FOM) će se temeljiti na SHYFEM kodu koji osigurava visoku rezoluciju obale. Izlazni model će pratiti  koncentraciju bakterija u priobalnim vodama u vremenskom intervalu od najviše 3 dana. Također će davati prognoze strujanja, temperature vode i saliniteta. Putem kreirane web-stranice korisnici će imati omogućen slobodan pristup izlaznim podacima modela.

Integrirani sustav praćenja kakvoće vode (WQIS) će se primijeniti u svakom pilot području (Cetina, Raša, Neretva, Pescara, Arzilla), u urbaniziranim područjima u blizini rijeka, s postojećim ispustima javne odvodnje. Sustav će u stvarnom vremenu upozoravati na prolaz oborinske vode kroz kanalizacijsku mrežu u more te će se drastično povećati mogućnost ranog upozoravanja za procjenu bakterijskog onečišćenja morskih voda za kupanje. Temeljem obavijesti iz sustava upozorenja u realnom vremenu, svi relevantni dionici će moći primijeniti potrebne mjere za smanjenje bakterijskog onečišćenja u morskoj vodi za kupanje.

Rezultati projekta WATERCARE su:

1. Softverska rješenja koja osiguravaju protok informacija između dijelova Integriranog sustava praćenja kakvoće vode (WQIS).

2. Integrirani sustav kakvoće vode (WQIS) i Prognostički operativni model (FOM).

3. Niz podataka bakterioloških i okolišnih pokazatelja (podaci sakupljeni mjerenjem i podaci iz senzora).

4. Izgrađen novi kanalizacijski spremnik opremljen senzorima za praćenje prikupljene vode.

5. Alat za uzbunjivanje za upravljanje morskom vodom za kupanje.

 

PROVEDBA PROJEKTA PREMA PROJEKTNIM PAKETIMA

NOVOSTI

14.-15.3.2019. Početni sastanak projekta WATERCARE

U Fanu (Italija) je 14. i 15. ožujka 2019. održan početni sastanak (Kick-Off Meeting (link) – KOM) projekta WATERCARE. Na sastanku su projektni partneri prezentirali svoje organizacije i njihov rad, određene su sve obveze u provedbi projektnih aktivnosti zajedno s pripadajućim rokovima te su se detaljno prezentirala pilot područja projekta. Za vrijeme boravka u Fanu projektni partneri su posjetili i lokaciju budućeg spremnika preljevnih voda i pilot pročistača koji će se postaviti u blizinu ušća rijeke Arzille te će svim projektnim partnerima dati vrijedna saznanja o načinu trajnog zbrinjavanja otpadnih voda u kombiniranim komunalnim sustavima te poboljšanja kakvoće morske vode za kupanje u blizini takvih ispusta koji su osjetljivi na ekstremne oborine.

26.-27.6.2019. Drugi sastanak upravnog odbora projekta WATERCARE

Drugi sastanak upravnog odbora projekta WATERCARE (2nd Steering Committee Meeting (link)) je održan u Puli u prostorima Centra za istraživanje materijala Istarske županije METRIS 26. i 27.6.2019. Održane su prezentacije o načinu izvještavanja o provedbi projekta, provedenim komunikacijskim aktivnostima te napretku na provedbi radnog paketa 3 (primjena komponenti WQIS i monitoring) i radnog paketa 4 (izgradnja spremnika preljevne oborinske vode u Fanu).

WATERCARE Project - Minutes of KoM & I Steering Committee Meeting