Hrvatske vode
 

Služba za odnose s javnošću

Služba za odnose s javnošću Hrvatskih voda  redovito informira opću i stručnu javnost o svim važnim segmentima u poslovanju i upravljanju.  Zadužena je za komunikaciju i suradnju s novinarima i medijima, što uključuje obavijesti o aktivnostima i programima, izradu priopćenja, odgovore na novinarske upite te upite opće javnosti. Organizira i sudjeluje u pripremi konferencija za medije, rasprava, tribina i drugih javnih događaja vezanih uz upravljanje vodama, uspostavlja komunikaciju s relevantnim  ustanovama i nevladinim organizacijama. Prati i analizira izvještavanje domaćeg  tiska, elektroničkih i Internet medija  o radu Hrvatskih voda.  Ažurira i brine o sadržaju na službenoj Internet stranici Hrvatskih voda.

tel: 01/ 6307-490

fax: 01/ 6155-910

email: glasnogovornik@voda.hr

Sve poruke i novinarski upiti  poslani na navedenu email adresu prosljeđuju se  direktno Službi za odnose s javnošću te će na iste biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku.