Hrvatske vode
 

Zakon o vodama

Ovim se Zakonom uređuju pravni status voda, vodnoga dobra i vodnih građevina, upravljanje kakvoćom i količinom voda, zaštita od štetnog djelovanja voda, detaljna melioracijska odvodnja i navodnjavanje, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, institucionalni ustroj obavljanja tih djelatnosti i druga pitanja vezana za vode i vodno dobro

Zakon o vodama („Narodne novine“, br. 153/09 i 130/11);

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 53/13)

Zakon o izmjeni Zakona o vodama ("Narodne novine", br 14/14)

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 63/11) djelomično ukinute pojedine odredbe Zakona o vodama

Neslužbeni pročišćeni tekst Zakona o vodama možete preuzeti ovdje

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva

Ovim se Zakonom utvrđuju izvori sredstava za financiranje vodnoga gospodarstva, a osobito vodne naknade, uključivo obvezu plaćanja, obveznika, osnovicu, način obračuna, određivanje visine, namjene trošenja tih sredstava, ovrhu, zastaru i druga pitanja vezana za ostvarenje i korištenje tih sredstava.

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, br. 153/09 i 90/11);

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", br. 56/13)

Uredba o izmjeni Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", br. 154/14)

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 90/11) djelomično ukinute pojedine odredbe Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.

Neslužbeni pročišćeni tekst Zakona o financiranju vodnog gospodarstva možete preuzeti ovdje

Uredba o izmjeni Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine". br. 119/15)