Hrvatske vode
 

Korištenje voda

 • Uredba o kakvoći voda za kupanje (NN 51/2010
 • Pravilnik za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/2011,47/2013)
 • Odluka o prodaji pijeska na slobodnom tržištu putem javnog nadmetanja (NN 68/2011)
 • Odluka o visini naknade štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak (NN 80/2010)
 • Pravilnik o očevidniku vađenja šljunka i pijeska (NN 80/20103/2014)
 • Pravilnik o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska (NN 80/2010,3/2014)
 • Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda (NN 81/2010)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (NN 83/2010)
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (NN 126/12)
 • Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (NN 89/201046/201251/2013)
 • Uredba o dopunama Uredbe o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (NN 46/2012)