Hrvatske vode
 

Vodna i slivna područja

  • Odluka o granicama vodnih područja (NN 79/2010)
  • Odluka o Popisu voda 1. reda (NN 79/2010)
  • Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora (NN 89/2010)
  • Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/2010, 31/2013)