Plan upravljanja vodama

Plan upravljanja vodama je dokument koji se donosi za upravljanje vodama na godišnjoj razini i mora biti sukladan financijskom planu Hrvatskih voda i Planu upravljanja vodnim područjima.

/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png