Svjetski Dan voda - 22. ožujka 2018.

22.03.2018
Svjetski Dan voda - 22. ožujka 2018.

Dana 22. ožujka obilježava se Svjetski dan voda. Taj dan ukazuje na važnost pitke vode i održivog upravljanja vodnim resursima. Obilježavanje Svjetskog dana voda predloženo je na Konferenciji o okolišu i razvoju Ujedinjenih naroda u Brazilu 1992. godine.

Ovogodišnja tema Svjetskog dana voda je „Priroda za vodu“ i upućuje na razmatranje rješenja iz prirode za vodne izazove s kojima se suočavamo u 21. stoljeću. Raspoloživost vode i opskrba vodom, kakvoća voda i upravljanje rizicima, kako možemo smanjiti poplave, suše i onečišćenje voda – samo su neke od tema koje će biti u fokusu ovogodišnjeg Svjetskog dana voda.

Novo desetljeće Svjetskog dana voda će započeti upravo ovogodišnjim obilježavanjem i fokusirat će se na održivi razvoj i integrirano upravljanje vodnim resursima za postizanje društvenih, ekonomskih i ekoloških ciljeva te provođenja međunarodno dogovorenih programa i projekata vezanih uz vodu. Cilj održivog razvoja obvezuje nas da svakome bude osiguran pristup pitkoj vodi do 2030. godine i uključuje zaštitu prirodnog okoliša i smanjenja onečišćenja.

Upravljanje riječnim slivovima i upravljanje poplavnim rizicima

Vlažna područja nisu samo izvor prirodnih ljepota i rekreacijska odredišta za lokalno stanovništvo, ona pružaju i široki raspon usluga ekosustava. Tijekom poplavnih događaja ona funkcioniraju kao retencijska područja što pokazuje da su vitalno, na prirodi utemeljeno rješenje za postizanje sigurnosti i upravljanje rizicima u slivu rijeka. Uz to, vlažna područja doprinose kontroli kakvoće voda te predstavljaju važne točke biološke raznolikosti. U lokalnim zajednicama vlažna područja podržavaju i oblike turizma, ribarstva i drugih gospodarskih i društvenih interesa koji ih uvažavaju. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao i Hrvatske vode ulažu znatne napore u zaštitu, revitalizaciju i stvaranje vlažnih područja kao i u ponovno povezivanje naplavnih ravnica u riječne sustave.

Raspoloživost vode i opskrba vodom 

Narušavanje stanja okoliša uz promjenu klime, dovode do s vodom povezanih kriza kojima smo svjedoci širom svijeta. Poplave, suše i onečišćenje voda još više pogoršava narušena kvaliteta vegetacije, tla, rijeka i jezera.

Kada zanemarimo naše ekosustave, teže je svima osigurati vodu koja nam je potrebna za život i razvoj. Danas 2,1 milijarda ljudi u svojim domovima živi bez sigurne vode za piće što utječe na njihovo zdravlje, obrazovanje i kvalitetu života.

Hrvatske vode rade na mjerama prilagodbe na području upravljanja vodama, mjerama zasnovanim na ekosustavu, tehnološkim mjerama poput razvoja učinkovitih sustava navodnjavanja u poljoprivredi te različitim pristupima na području politike voda u slivu rijeka i  njihovim podslivovima.

Rješenja iz prirode mogu riješiti mnoge od vodnih izazova. Zasađivanjem novih šuma, ponovnim povezivanjem rijeka s njihovim poplavnim nizinama i revitaliziranjem močvarnih područja ponovno će se uspostaviti ravnoteža u vodnom ciklusu i poboljšat će se ljudsko zdravlje i kvaliteta života.

S obzirom na trenutačno najugroženija područja uslijed nepovoljnih hidrometeoroloških uvjeta, sredstva namijenjena za obilježavanje Svjetskog dana voda, Hrvatske vode će usmjeriti obiteljima u Hrvatskoj Kostajnici koje su ostale bez imovine pri aktiviranju klizišta. Riječ je o iznosu od 50 000 kuna.

Dodatne informacije o Svjetskom danu voda potražite na www.worldwaterday.org i www.unwater.org