Svjetski dan voda obilježen u Hlebinama

22.03.2024
Svjetski dan voda obilježen u Hlebinama

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. ožujka u cilju ukazivanja na važnost vode za ljudsku potrošnju i promidžbe održivog upravljanja vodnim resursima. Ove godine pod sloganom „Voda za mir!“ dan se obilježava pod temom vode kao sredstvom za postizanje mira. Nedostatak vode i nepravedna podjela dostupnih vodnih resursa često su okidač za sukobe i nestabilnosti u svijetu, posebno u kontekstu posljedica klimatskih promjena, a ovogodišnje obilježavanje poziva na zajednički rad za uravnoteženje potreba svih nas, uz predanost da nitko ne bude zapostavljen, a kako bi voda postala katalizator mirnijeg svijeta.

Svjetski dan voda prigodno je obilježen u Gabajevoj Gredi – Hlebine.

Obilježen je obilaskom lokacija obnovljenog nasipa Komatnica-Ledine i rukavca rijeke Drave te dvjema edukativnim radionicama za učenike osnovne škole iz Hlebina i iz Gole s prezentacijom edukativnih materijala vodnoga gospodarstva i projekta „Mali čuvari voda“, kao i analizama vode sa stručnjacima Glavnog laboratorija za vode Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer.

„Izuzetno mi je zadovoljstvo što smo danas ovdje, a kako bismo obilježili Svjetski dan voda. Upravo je ovo područje, nažalost, imalo priliku izravno osjetiti posljedice klimatskih promjena. Želio bih zahvaliti svim mještanima i tijelima koja su aktivno sudjelovala u sanaciji tijekom i nakon nailaska vodnog vala Drave u kolovozu prošle godine. Upravo nas takve situacije podsjete koliko je bitna edukacija o utjecajima klimatskih promjena i potreba očuvanja vodnih resursa“, istaknuo je ministar Habijan tijekom obilaska lokacija obnovljenog nasipa Komatnica-Ledine i rukavca rijeke Drave.

Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda, upoznao je ministra Habijana s tijekom provedbe projekta obnove nasipa te prezentirao aktivnosti Drava LIFE projekta. „Uslijed nailaska vodnog vala rijeke Drave u kolovozu 2023. i vodostaja od 616 cm došlo je do procjeđivanja na nekoliko mjesta. Hitnim mjerama sanacije kritične dionice nasipa su ojačane, izrađena je berma nasipa i time nasip vraćen u funkcionalno stanje, čime je spriječeno daljnje ugrožavanje stabilnosti u slučaju ponovnog nailaska sličnog vodnog vala rijeke Drave“, kazao je generalni direktor Đuroković.

Slika 1Slika 1
Slika 2Slika 2

Nasip Komatnica-Ledine je saniran izvedbom berme na zaobalnoj strani nasipa u duljini 700 m, sa servisnom cestom od tucanika. Radovi su započeli putem programa hitnih intervencija u studenom 2023. godine, a utrošena su financijska sredstva u iznosu od 500 tisuća eura bez PDV-a (625 tisuća eura a PDV-om).

Također, nakon nasipa obišla se i lokacija rukavca rijeke Drave koji je obnovljen u sklopu EU projekta Drava Life.

Projekt „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“ (referenca: LIFE14 NAT/HR/000115) ima zadaću primjerima provedene restauracije duž hrvatskog toka rijeke Drave potaknuti prakse nekonvencionalne, inovativne, suvremene i održive prakse integriranog upravljanja aluvijalnim rijekama u Hrvatskoj i široj regiji. Glavni cilj projekta je postići poboljšanje ekološkog i morfološkog stanja rijeke Drave u Hrvatskoj, na 8 lokacija u 5 županija, međusobnom međunarodnom i nacionalnom suradnjom svih zainteresiranih dionika riječnog prostora.

Realizirani zahvati koristit će brojnim ugroženim staništima i vrstama u područjima Natura 2000 i pridonijet će boljoj zaštiti od poplava u naseljenim područjima uz rijeku Dravu te će povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo. Vodeći partner i nositelji zahvata obnove rukavaca su Hrvatske vode, a partneri u zajedničkom provođenju preko 40 projektnih aktivnosti su: Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, WWF Austrija te Javne ustanove za zaštitu prirode iz Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Virovitičko-podravske županije. Vrijednost projekta je 4,6 milijuna eura, a traje od prosinca 2015. do studenog 2024. godine.

U sklopu DRAVA LIFE projekta su se na području općina Gola i Hlebine (potez Drave od rkm 213 do rkm 217) izveli radovi otvaranja (iskopa) uzvodnih 100 m lijevoobalnog rukavca (u blizini naselja Novačka) i formiranja desnoobalnog 1,2 km dugog i 27 m širokog inicijalnog rukavca u Gabajevoj Gredi. 

Radovi su započeli sredinom siječnja 2024. godine, a vrijednost radova je 895 tisuća eura.