U Novskoj potpisani ugovori za otkup izvorišta Drenov Bok i odvodnju naselja Rajić

27.03.2024
U Novskoj potpisani ugovori za otkup izvorišta Drenov Bok i odvodnju naselja Rajić

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i gradonačelnica grada Novske Marija Kušmiš prisustvovali su potpisivanju ugovora u Novskoj.

Prvi potpisani je Ugovor za izgradnju sustava prikupljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda zapadnog dijela naselja Rajić koji se financira iz Mehanizma za opravak i otpornost, u okviru programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.. Vrijedan je 4,7 milijuna eura s PDV-om od čega su bespovratna sredstva 3 milijuna eura bez PDV-a.

Projektom je planirana izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda za zapadni dio naselja Rajić te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Predviđena je izgradnja ukupno 7.370,37 m gravitacijskog cjevovoda te 160 kućnih priključaka čime će biti omogućeno priključenje 400 stanovnika zapadnog dijela naselja Rajić na sustav odvodnje. Uređaj za pročišćavnje otpadnih voda bit će smješten uz željezničku prugu Zagreb – Novska – Tovarnik i vodotok Kapljenar u južnom dijelu naselja Rajić koji je ujedno i recipijent.

Drugi potpisani je Ugovor o sufinanciranju otkupa izvorišta Drenov Bok i postrojenja za preradu vode vrijedan 170 tisuća eura bez PDV-a od čega 136 tisuća eura sufinanciraju Hrvatske vode.

Javni isporučitelj vodnih usluga na području Novske, Vodovod Novska d. o. o., ne raspolaže vlastitim izvorištima vode za javnu vodoopskrbu. Voda se otkupljuje od tvrtke INA d.d. koja vodu crpi, dovodi do uređaja za kondicioniranje vode za piće u Novskoj, te nakon prerade predaje Vodovodu Novska d.o.o.

Sustav je izgradila INA 1988. godine za potrebe crpljenja nafte kao i za potrebe stanovništva i to se smatra početkom organizirane javne vodoopskrbe na području Novske.

Stoga je potpisan Ugovor o sufinanciranju otkupa izvorišta Drenov Bok i postrojenja za preradu vode.

Nakon svečanosti potpisivanja uslijedio je obilazak gradilišta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novska.