Početak radova na akumulaciji Polojac u Kutini

10.04.2024
Početak radova na akumulaciji Polojac u Kutini

Na kutinskom području obilježen je početak radova na akumulaciji Polojac kojemu su nazočili župan Ivan Celjak, gradonačelik Kutine Zlatko Babić i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Ukupna vrijednost građevinskih radova je 7,7 milijuna eura s PDV-om.

Planirana akumulacija Polojac smještena je na istoimenom vodotoku, lijevom pritoku Kutinice, sjeverno od grada Kutine, a ideja o njezinoj potrebi stara je više od pola stoljeća. Prva projektna dokumentacija izrađena je 1965. godine u kojoj su bila razrađena opća projektna rješenja za tri akumulacije u slivu potoka Kutinice na širem području grada Kutine.

Izgradnjom akumulacije, zaštiti će se nizvodno područje grada Kutine od poplava koje nastupaju u vrijeme većih i dugotrajnijih oborina. Realizacijom ovog projekta osigurat će se i sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti za tamošnje stanovnike, ali i navodnjavanje poljoprivrednih površina.

Akumulacija Polojac moći će akumulirati oko 1,7 milijuna kubnih metara vode koji će se ispuštati u sušnim razdobljima, što će pozitivno utjecati na bioraznolikost biljnog i životinjskog svijeta.