Čišćenje jezera Trakošćan u punom zamahu

16.04.2024
Čišćenje jezera Trakošćan u punom zamahu

Dovršeno je čišćenje najdubljeg dijela Trakošćanskog jezera. Radovi su u punom zamahu, a teren je obišao generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, načelnik općine Bednja Damir Poljak i direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu Milan Rezo.

Iz Trakošćanskog jezera do sada je izvađeno više od 60 tisuća metara kubnih sedimenta koji je deponiran na privremenu deponiju. Uzevši u obzir količine iz prethodnih radova možemo zaključiti da je do sada iz jezera Trakošćanskog jezera izvađeno 106 tisuća metara kubnih sedimenta.

Uskoro bi trebalo započeti punjenje jednog dijela jezera, a od jeseni i trajno zapunjavanje jezera. Rok završetka radova po ugovoru je 30. lipnja 2024. godine, a radovi su ugovoreni za 2,5 milijuna eura.

Nakon završetka radova na čišćenju sedimenta iz prvog dijela jezera do Dvora Trakošćan slijedi uklanjanje servisnih putova. Izvađeni miješani kameni materijal ugrađivat će se u druge dijelove jezera kako bi se osigurao nesmetan pristup građevinskim strojevima svakom dijelu jezera koji je predmetom čišćenja.

Slika 1Slika 1
Slika 2Slika 2

Također, nakon čišćenja servisnih puteva slijedi punjenje donjeg dijela jezera neposredno ispod dvorca, a višak voda će se ispuštati u rijeku Bednju kako bi se omogućilo daljnje uklanjanje sedimenta iz viših dijelova Trakošćanskog jezera. Na taj način smanjit će se potreba za prepumpavanjem vode.

Paralelno s čišćenjem jezera Hrvatske vode uredit će lijevu obalu u dužini od 120 metara i to kamenom oblogom sa stopom od kamenog nabačaja. Na desnoj obali jezera uredit će se 100 metara klizišta i erodirane obale i to ugradnjom gabiona u visini od 1.5 metara.

Pri kraju su i radovi koji se odnose na gradnju potpornog armirano betonskog zida s kamenom oblogom u dužini od 40 metara koji se nalazi uz branu jezera. Navedeni radovi te sanacije erodiranih obala, procijenjeni su na iznos od 600.000,00 eura.

U ovom trenutku na gradilištu je 9 dampera, 4 bagera duge ruke od 24 metra, 4 bagera ruke od 12 metara te buldožer. U tjednu od 22. travnja povećat će se broj građevinskih strojeva za odvoz sedimenta te očekujemo dnevne odvoze između 2250 do 2500 metara kubnih po danu.

Za općinu Bednja ovo je jedna od najvećih i najznačajnijih investicija koja će doprinijeti daljnjem očuvanju ekološkog sustava i poboljšati turističku ponudu.