Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Osijek

O PROJEKTU

Projekt „EU Projekt OSIJEK – Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku“ obuhvaća rekonstrukciju postojećeg sustava vodoopskrbe i odvodnje te izgradnju 15,9 km cijevi vodoopskrbnog sustava te 66,5 km cijevi sustava odvodnje, napredni sustav pročišćavanja otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje za 170.000 ES ( III. stupanj pročišćavanja), uvođenje dvostupanjske filtracije za potrebe vodoopskrbe, nabavu opreme za upravljanje i održavanje sustava odvodnje te opreme za automatizaciju vodoopskrbnog sustava i SCADA-e.  Glavni ciljevi projekta su:

  • osigurati priključenje 98% stanovništva na sustav odvodnje i 98% stanovništva na vodoopskrbni sustav
  • poboljšati postojeći pogon za preradu vode, prvenstveno zbog bolje obrade arsena u skladu sa zahtjevima Pravilnika o kvaliteti vode za piće, postupkom dvostupanjske filtracije koji će povećati kapacitet crpilišta na 600 l/s
  • zaštititi prirodne raznolikosti i biološki sustav parka prirode „Kopački Rit“
  • zaštititi osjetljivo područje Crnomorskog sliva (rijeke Drava i Dunav)
  • osigurati pročišćavanje prikupljenih otpadnih voda u skladu s hrvatskim propisima i propisima Europske Unije 
VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta iznosi 540.913.857,60 kuna od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 395.362.052,21 kuna bespovratnih sredstava dok je preostali iznos od 145.551.805,39 kuna pokriven nacionalnim sredstvima. 

VRIJEDNOST PROJEKTA:
540.913.857 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2013. - 2018.
 • Doprinos EU (73.10%)
 • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (26.90%)
PROVEDBA PROJEKTA

EU Projekt OSIJEK – Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku“ provodi se kroz 6 ugovora i to:

 

izgradnja novog i rekonstrukcija dijela postojećeg sjevernog kolektora

  • Izvođač: konzorcij u sastavu GRADNJA d.o.o., GEO MODUL d.o.o., AQUATEHNIKA d.o.o te MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o.
  • Ugovor je potpisan 23. lipnja 2014. a službeno je započet 18. srpnja 2014.
  • Zaprimljeni su svi Izvedbeni projekti te je naručitelj izdao sve suglasnosti na njih, slijedom čega izvođači radova mogu nesmetano raditi na svim dionicama.
  • Do kraja lipnja izvedeno je  59,6 % ugovora.

 

rekonstrukcija vodoopskrbne i kanalizacijske mreže

  • Izvođač: konzorcij u sastavu EURCO d.d. te OSIJEK-KOTEKS d.d.
  • Ugovor je potpisan 21. kolovoza 2014. a službeno je započet 15. rujna 2014.
  • Sveukupno položeno od početka projekta: 24.912 metara cijevi

 

izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

  • Izvođač: Gradnja d.o.o. Osijek
  • Ugovor je potpisan 19. studenog 2014. a službeno je započet 11. prosinca 2014.
  • U tijeku su izrada projekata i ishođenje građevinske dozvole nakon čega će se otpočeti s radovima
  • Zabilježeno je određeno kašnjenje u aktivnostima projektiranja

 

izgradnja uređaja za kondicioniranje pitke vode

  • Izvođač: konzorcij u sastavu Vodotehnika d.d., PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. te GRADNJA d.o.o.
  • Ugovor je potpisan 17. listopada 2014. a službeno je započet 12. studenog 2014.
  • U tijeku je izrada idejnog projekta
  • Obavljeni su geomehanički istražni radovi Vidljivo je kašnjenje kod dostave opće dokumentacije popisa i imenovanja stručnog kadra te kod revidiranog vremenskog plana izvođenja radova i dostave projekata.

 

nabava  opreme

  • Izrada dokumentacije za javnu nabavu u završnoj je fazi a postupak javne nabave još nije pokrenut.

 

nadzor nad radovima

  • Izvođač: konzorcij u sastavu WYG savjetovanje d.o.o, FCG International Ltd, te Zavod za urbanizam i izgradnju d.d.
  • Ugovor je potpisan 9. lipnja 2014. kada je i službeno započet.
  • U tijeku je redovno izvršenje svih nadzornih aktivnosti.
STATUS PROJEKTA

U provedbi.