Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

13.04.2017.

Poziv zainteresiranima za dostavu prijedloga, primjedbi na predložak dokumentacije o nabavi za uslugu stručnog nadzora nad građenjem kod provedbe EU projekata

Hrvatske vode Posredničko tijelo razine 2 izradile su radnu verziju predloška dokumentacije o nabavi za usluge stručnog nadzora nad građenjem kod provedbe EU projekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16). Predložak dokumentacije o nabavi u njegovoj konačnoj verziji preporučit ćemo koristiti na provedbi projekata vodokomunalne infrastrukture sufinanciranim sredstvima EU. Pozivamo sve zainteresirane: naručitelje, ponuditelje, konzultante i ostale da sve svoje komentare, primjedbe, sugestije, dostave na e-mail adresu EUnabava@voda.hr, najkasnije do 28. travnja 2017. godine. Nakon zaprimanja svih prijedloga, primjedbi i njihove obrade izradit će se konačna verzija dokumentacije o nabavi koja će biti objavljena na web stranici i biti dostupna za korištenje.

-->