Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

RVS Osijek

O PROJEKTU

Projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek ima za cilj unaprjeđenje u području vodoopskrbe i pripremi pitke vode na području grada Osijeka te u općinama Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo i Šodolovci.

Aktivnosti u sklopu projekta uključuju proširenje i rekonstrukciju distributivnog sustava vodoopskrbe te proširenje uređaja za obradu pitke vode na području općine Erdut s ciljem uklanjanja arsena iz vode. Sustav vodoopskrbe na području Osijeka i spomenutih općina trenutno pokriva oko 126 tisuća stanovnika, no s velikim razlikama u razini priključenosti pa dok grad Osijek ima 99 %-tnu pokrivenost, stanovništvo na području općine Šodolovci uopće nije priključeno na sustav vodoopskrbe. Uz velike razlike u priključenosti, ovim će se projektom riješiti i problem gubitaka u vodoopskrbnom sustavu, koji se kreću od 40 % u gradu Osijeku do čak 70 % u općini Erdut. Provedba cjelovite investicije RVS Osijek predviđa:

 • izgradnju glavnih vodoopskrbnih cjevovoda i vodoopskrbne mreže u duljini od 65,63 km
 • rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u duljini od 16,966 km
 • izgradnju vodospreme i vodotornja ukupnog kapaciteta od 250 m3
 • izgradnju i rekonstrukciju stanica za podizanje tlaka
 • uspostavljanje čvorova nadzorno upravljačkog sustava (NUS) ukupno 11 kom.
 • rekonstrukciju i nadogradnju uređaja za obradu pitke vode u Dalju
 • uspostavu GIS-a vodoopskrbe na području RVS Osijek te program upravljanja gubicima vode na području RVS Osijek

Dovršenjem ovog projekta postići će se, uz bolju i sigurniju vodoopskrbu za korisnike, povećanje priključenosti na sustav javne vodoopskrbe do gotovo 99 % na cijelom području obuhvata projekta. Time će ovaj projekt doprinijeti boljem zdravlju i kvaliteti života lokalnog stanovništva ali i očuvanju okoliša, poboljšanju uvjeta za turistički razvoj na širem području Osijeka te usklađivanju vodnog gospodarstva na području aglomeracije s domaćim i EU propisima, posebice s Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 86.999.000 kuna. Europska unija sufinancira projekt sa gotovo 75 % odnosno sa 65.066.268 kuna dok preostali iznos od 21.932.732 kuna sufinanciraju Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode sa po 43,33 % sredstava te jedinice lokalne samouprave sa preostalih 13,34%. 

VRIJEDNOST PROJEKTA:
86.999.000 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2015. 2018.
 • Doprinos EU (74.79%)
 • Republika Hrvatska (25.11%)
  • Ministarstvo poljoprivrede (43.33%)
  • Hrvatske vode (43.33%)
  • Jedinice lokalne samouprave (13.34%)
PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Grad Osijek te općine Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo i Šodolovci

PROVEDBA PROJEKTNIH UGOVORA

Izgradnja i rekonstrukcija magistralnih i distributivnih vodoopskrbnih cjevovoda te objekata sustava javne vodoopskrbe RVS Osijek

Donošenje Odluke u tijeku.

Usluge nadzora nad provedbom projekta

Donošenje Odluke u tijeku.

STATUS PROJEKTA

U tijeku.