Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Županja

O PROJEKTU

Projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture - aglomeracija Županja" provodi se na području grada Županje i općine Štitar. Tri su glavne komponente ovog projekta:

VODOOPSKRBA:

 • Priprema za kućne priključke na vodoopskrbni sustav u Štitaru

 ODVODNJA:

 • Izgradnja kolektora i crpnih stanica za odvodnju otpadnih voda: (1 crpna stanica kapaciteta 140 l/s u Županji i 13 crpnih stanica u Štitaru, 2,4 km novih cjevovoda u Županji i 14 km u Štitaru)
 • Nabava vozila i opreme za upravljanje i održavanje sustava odvodnje

 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA:

 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s biološkim stupnjem pročišćavanja kapaciteta 17.000 ES
VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 77 milijuna kuna od čega Europska unija sufinancira projekt sa 56.210.000 kuna dok je preostali iznos od 20.790.000 kuna pokriven nacionalnim sredstvima.

VRIJEDNOST PROJEKTA:
77.000.000 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2014. - 2017.
 • Doprinos EU (71.10%)
 • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (28.90%)
  • Ministarstvo poljoprivrede (MPolj) (40.00%)
  • Hrvatske vode (HV) (40.00%)
  • Jedinice lokalne samouprave (JLS) (20.00%)
PROVEDBA PROJEKTA

Nadzor nad radovima –  ugovor započeo 17. 11. 2014.

U veljači 2015. komunalno poduzeće „Komunalac“ iz Županje potpisalo je ugovor za izvođenje radova na proširenju i rekonstrukciji sustava odvodnje u Županji i Štitaru te izgradnju sustava vodoopskrbe u Štitaru s odabranim konzorcijem kojeg čine vinkovačka tvrtka „Sokol“ i tvrtka „Aquaterm“ iz Karlovca. Realizacija ugovora započela 16. 03. 2015.

U pripremi izgradnja UPOV-a i nabava opreme.

Glavni ciljevi ovog projekta su:

 • poboljšanje i proširenje sustava odvodnje
 • povećati razinu priključenosti kućanstava na sustav odvodnje na barem 90 posto a priključenost na vodoopskrbnu mrežu na oko 95 posto
 • uvođenje GIS sustava
STATUS PROJEKTA

U tijeku.