Hrvatske vode
 

Obavijest o stanju na vodotocima

Uslijed visokih temperatura i niskih vodostaja na vodotocima znatno pada vrijednost otopljenog kisika u vodi. Pri padu kisika < 4,0 mg/l dolazi do zijeva riba, a kod još nižih vrijednosti otopljenog kisika 1-2 mg/l i uginuća riba. Ovo su redovite pojave u ljetnim mjesecima. Kod visokih temperatura i niskog vodostaja dolazi i do bujanja vodenog bilja što dodatno smanjuje količinu otopljenog kisika u vodi. Napominjemo – to je prirodna pojava i nije izazvana nikakvim neovlaštenim ispuštanjem onečišćujućih tvari u vodotoke!

Galerija