Hrvatske vode
 

Održane prve dvije radionice Projekta FRISCO1

U periodu od 6. do 7. studenog održane su dvije radionice Projekta FRISCO1, jedna u Bregani, a druga u Kumrovcu.

Radionica u Bregani

Prva radionica održana je 6. studenog u Osnovnoj školi Milana Langa u Bregani. Radionici su prisustvovali: zamjenica gradonačelnika grada Samobora, Sanja Horvat Iveković, v.d. pročelnik Upravnog odjel za razvoj, gospodarstvo i EU projekte grada Samobora, Krunoslav Znika, predstavnik DHMZ-a Jadran Berbić i predstavnik DUZS-a Davor Spevec. Na radionici su održane  prezentacije sa zanimljivim činjenicama koje se odnose na međudržavnu suradnju Hrvatske i Slovenije, a raspravom sa stanovnicima ukazalo im se je kako je ovo područje izuzetnog bujičnog karaktera. Na upite građana na ovoj interaktivnoj radionici odgovarali su stručnjaci Hrvatskih voda koji su zaduženi za to vodno područje, kao i predstavnici DUZS-a i DHMZ-a. Najviše interesa građani su pokazali za rješavanje problema na njihovom slivnom području, što je bilo i za očekivati, te su na sve svoje upite dobili odgovore. Partneri na projektu FRISCO1 pružili su im povratne informacije na koji način će se navedeni problemi rješavati u okviru ovog projekta, odnosno koji su ciljevi projekta koji prethode građevinskim mjerama koje će se provoditi na slivnom području rijeke Bregane kako bi se osigurala što učinkovitija obrana od poplava. Odaziv građana je bio vrlo dobar.

Radionica u Kumrovcu

Druga radionica održana je 7. studenog u prostorijama Općine Kumrovec. Radionici su prisustvovali: načelnik Općine Kumrovec, Robert Šplajt, predstavnica DHMZ-a, Vesna Đuričić i predstavnik DUZS-a, Mladen Tadić. Odaziv stanovnika ovog slivnog područja je također bio odličan, kao i na radionici u Bregani, te su sudionici ove radionice dobili odgovore na svoja pitanja od stručnjaka iz Hrvatskih voda, DUZS-a i DHMZ-a. Obzirom da su obje rijeke, Bregana i Sutla na istom vodnom području građani sliva rijeke Sutle imali su iste upite kao i na prethodnoj radionici u Bregani na kojoj su također dobili sve povratne informacije vezane za njihove probleme. Zajedničkim zaključkom na kraju održanih radionica konstatirano je da je suradnja Hrvatskih voda i partnera na projektu FRISCO1 sa Jedinicama lokalne samouprave otvorena i transparentna te da će se, putem projekta, učini sve kako bi se pomoglo stanovništvu na slivu rijeke Bregane i Sutle.

 

Radionice bi trebale podići svijest javnosti o poplavama i predstaviti strateški prekogranični Projekt FRISCO1 koji se financira iz INTERREG V-A Programa suradnje Slovenija-Hrvatska 2014-2020.

Cilj radionica je pružiti informacije o Projektu FRISCO1 kojeg provodi 8 projektnih partnera iz Hrvatske i Slovenije na šest prekograničnih slivova: Kupa, Sutla, Drava, Mura, Dragonja i Bregana s ciljem smanjenja rizika od poplava i unapređenja sustava upravljanja rizicima od poplava na prekograničnoj razini.

Putem kratke prezentacije sudionici radionica dobili su informacije o aktivnostima na Projektu FRISCO1, informacije vezane uz zaštitu od poplava i smanjenje rizika od poplava, kao i vezano uz građevinske i negrađevinske mjere za smanjenje rizika od poplava, te korisne informacije za samozaštitu u slučaju poplavnog događaja.

Radionice su organizirale Hrvatske vode kao vodeći partner s hrvatske strane te Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) i Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS).

 

Prezentacije sa radionica možete pogledati niže:

Galerija

Radionica u BreganiRadionica u BreganiRadionica u BreganiRadionica u BreganiRadionica u BreganiRadionica u BreganiRadionica u BreganiRadionica u BreganiRadionica u BreganiRadionica u BreganiRadionica u BreganiRadionica u BreganiRadionica u BreganiRadionica u BreganiRadionica u BreganiRadionica u BreganiRadionica u BreganiRadionica u BreganiRadionica u BreganiRadionica u BreganiRadionica u BreganiRadionica u BreganiRadionica u BreganiRadionica u BreganiRadionica u BreganiRadionica u BreganiRadionica u KumrovcuRadionica u KumrovcuRadionica u KumrovcuRadionica u KumrovcuRadionica u KumrovcuRadionica u KumrovcuRadionica u KumrovcuRadionica u KumrovcuRadionica u KumrovcuRadionica u KumrovcuRadionica u KumrovcuRadionica u KumrovcuRadionica u KumrovcuRadionica u KumrovcuRadionica u KumrovcuRadionica u KumrovcuRadionica u KumrovcuRadionica u Kumrovcu