Hrvatske vode
 

Otvoren novi Glavni vodnogospodarski laboratorij Hrvatskih voda

Glavni vodnogospodarski laboratorij Hrvatskih voda dobio je novi prostor za rad. S najmodernijom opremom koju zahtijevaju nove analitičke metode smješten je u Hrušćici, a prostire se na 2 000 metara četvornih. S obzirom na sve zahtjevniji program ispitivanja kvalitete površinskih, podzemnih i otpadnih voda novi smještaj je bio nužan. Laboratorij je otvorio državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike Mario Šiljeg.

„Otvaranjem ovog laboratorija dobivamo jedno referentno mjesto koje nam osigurava vjerodostojnost podataka i objektivnost ispitivanja kakvoće voda. Upravo je kvaliteta podataka o kakvoći voda glavni ulazni parametar kod projektiranja postrojenja za obradu voda u sto sam se bezbroj puta uvjerio kao tehnolog, sudjelujući u projektiranju i izgradnji uređaja diljem Hrvatske“, istaknuo je državni tajnik Mario Šiljeg.

Zakonom o vodama Glavni vodnogospodarski laboratorij je proglašen službenim laboratorijem za uzimanje uzoraka i izradu analiza u okviru monitoringa i drugih službenih kontrola voda. Njegova osnovna zadaća je osigurati vjerodostojne podatke i objektivne analize o stanju kakvoće voda. Laboratorij Hrvatskih voda također provodi koordinaciju i objedinjavanje rezultata analiza, monitoring kopnenih površinskih voda sjeverne, središnje, istočne Hrvatske, Istre i Dalmacije i na prekograničnim vodotocima kao i monitoring bioloških pokazatelja na području cijele Hrvatske.

Od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) u lipnju 2013. godine laboratorij je dobio Potvrdu o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za područje uzorkovanja i ispitivanja voda kao dokaz organizacijske i tehničke osposobljenosti laboratorija te kao dokaz zadovoljavanja strogih kriterija i zahtjeva normi za kvalitetnu provedbu analitičkih ispitivanja.  Akreditacijom je ispunjena zakonska obaveza i preporuka europskih direktiva iz područja ispitivanja i zaštite voda, a time se steklo međunarodno priznanje i povjerenje u sigurnost i kvalitetu ispitivanja. Nakon priprema i nadzora od strane HAA u 2017. godini u Glavni vodnogospodarski laboratorij Zagreb akreditirano je 16 metoda i 69 pokazatelja, a u laboratorij  Šibenik akreditirano je 10 metoda i 12 pokazatelja.

„Ova investicija doprinijet će svim budućim znanstvenim projektima, spoznajama i analitičkim dostignućima. U izgradnju objekta uloženo je 47 milijuna kuna dok u ovoj godini namjeravamo uložiti još dodatnih 10 milijuna kuna u opremu. U tome nećemo zaboraviti iskoristiti i EU fondove. Korištenje sredstava iz EU fondova je značajno za daljnji razvoj laboratorija i trenutno je u tijeku izrada aplikacije s osnovnim ciljem povratka sredstava koja su investirana u izgradnju laboratorija kao i investiranje u instrumentalnu opremu“, istaknuo je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Kvalitetni i pouzdani rezultati ispitivanja kemijskog i ekološkog stanja vodnih tijela važni su za Hrvatske vode jer predstavljaju podlogu za donošenje planova upravljanja vodama, a korištenjem EU sredstava i njihovim povlačenjem u smjeru jačanja kapaciteta Glavnog vodnogospodarskog laboratorija unaprijedit će se i budući planovi upravljanja što će u konačnici dovesti do značajnih ušteda u državnom proračunu. Glavni vodnogospodarski laboratorij surađuje s brojnim domaćim znanstvenim institucijama, a isto tako i eminentnim laboratorijima u Europi koji se bave problematikom zaštite okoliša. Publicirani stručni i prijavljeni znanstveni projekti s najboljim stručnjacima analitike okoliša dodatni su motivator i garancija daljnjeg razvoja laboratorija.

Galerija