Hrvatske vode
 

Ususret obilježavanju 141. godišnjice organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj i Dana Hrvatskih voda

Daleko u povijest sežu počeci vodnoga gospodarstva u Hrvatskoj iz kojeg su, tijekom godina, nastale Hrvatske vode kao neprofitna pravna osoba.

Putovanje u povijest kreće u 1876. godinu kada je u Osijeku, 7. rujna osnovano Društvo za regulaciju rijeke Vuke na čijem je čelu bio đakovački biskup Josip Juraj Strossmayer. Društvo za regulaciju rijeke Vuke bilo je prva organizacija koja je izvodila vodnogospodarske radove na tadašnjem području Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije i od tada hrvatsko vodno gospodarstvo obilježava organizirano upravljanje vodama.

Tijekom svih tih godina, prolazeći kroz povijesni vihor nastalih i ugaslih država, nastaju Hrvatske vode kakve ih danas poznajemo – kao modernu, snažnu ustanovu za upravljanje vodama u Republici Hrvatskoj. Hrvatske vode provode aktivnosti u ostvarenju ciljeva postavljenih Strategijom upravljanja vodama, postižući visoke europske standarde u provedbi mnogobrojnih vodnokomunalnih infrastrukturnih projekata osiguravajući tako siguran i stabilan život građanima Hrvatske. Garancija u provedbi ovog zadatka je i veliki udio visoko obrazovanih zaposlenika Hrvatskih voda te kontinuirana prilagodba organizacijskim i strukturnim potrebama učinkovitosti cjelokupnog sustava.

U provedbi vlastite misije i ostvarenju vizije, Hrvatske vode kontinuirano podižu i provode kvalitetu poslovanja i djelovanja, a svoje poslovanje približavaju korisnicima voda, dionicima, zainteresiranoj i ukupnoj javnosti. Izgradnjom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda čuvamo okoliš i podzemne zalihe pitke vode što nas, kod stanja zaliha pitke vode, svrstava u sam vrh svjetske ljestvice. Izgradnjom sustava za obranu od poplava omogućavamo razinu sigurnosti stanovništvu koje živi u potencijalno ugroženim područjima, a izgradnjom sustava za navodnjavanje dovodimo prijeko potrebnu vodu u područja koja u određeno doba godine imaju problema sa sušom.

Ulaskom u Europsku uniju dobili smo pristup značajnim sredstvima zajedničkih fondova koja nam omogućuju dostizanje visokog europskog standarda u očuvanju i korištenju vode kao resursa.

Održivo, ekološki osviješteno upravljanje resursima najveći je izazov u današnjim vremenima posebice kada smo svjesni činjenice da je voda jedan od najvrjednijih prirodnih resursa u cijelom svijetu. Plansko upravljanje ovim resursom nalaže nam da podižemo svijest o njegovoj dragocjenosti i brizi za njegovo dobro kako bih ga očuvali za generacije koje dolaze.

Galerija