Hrvatske vode
 

Zamjenik generalnog direktora u obilasku gradiliša u Vukovaru

Danas, 2. listopada  zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Siniša Kukić  sa suradnicima  je obišao gradilište u Vukovaru – rekonstrukcija obaloutvrde i obalnog pojasa rijeke Dunav  od ušća rijeke Vuke do luke Vukovar (1333+000 do 1335+000 rkm).

Niski vodostaj Dunava omogućio je izradu nožice nasipa gotovo u cijeloj dužini zahvata projekta rekonstrukcije obaloutvrde kao i radove na rampi skelskog prijelaza koja se uklapa u postojeću obaloutvrdu. Ugovorena vrijednost radova je 15.450.600,49 kuna.

Galerija