Hrvatske vode
 

Obilazak zaštitnog nasipa rijeke Save na samoborskom području i retencije Burnjak

Kako bi se samoborsko područje, desno zaobalje rijeke Save, zaštitilo od velikih savskih voda, na navedenom području Hrvatske vode grade sustav koji obuhvaća prostor između rijeke Save i auto ceste Zagreb – Bregana, koje  je ograničeno vodotocima Breganom i Rakovicom. Sustav je podijeljen u tri podsustava:  podsustav Bregana- Gradna, podsustav Gradna-Rakovica i podsustav unutarnje vode.
Generalni direktor Ivica Plišić  je sa svojim zamjenikom Sinišom Kukićem i  stručnim suradnicima te novinarima  obišao navedenu lokaciju.
Investicijska vrijednost ovog projekta iznosi 18,407.301 milijuna kuna,a investitor su Hrvatske vode u sto postotnom iznosu. Rok završetka za isti je 31.10.2015.
Također, obišlo se je i gradilište retenciju Burnjak koja je projektirana u svrhu reguliranja vodnih valova potoka Burnjak, pritoke potoka Topličine, u slivu rijeke Krapine, a u cilju obrane od poplava naselja Gornja Stubica, Donja Stubica i Stubičke Toplice. Volumen retencije  1 800 000,00 kubnih metara.
Investicijska vrijednost iznosi  10.048.660 milijuna kuna. Hrvatske vode su investitor u sto postotnom iznosu, a završetak gradnje očekuje se da kraja 2015 godine.

Galerija