Hrvatske vode
 

Završni radovi na sanaciji nasipa poplavljenih područja u Slavoniji

U Županji je održan radni sastanak Koordinacije koja vodi brigu o sanacijama u poplavama stradalog savskog nasipa u županjskoj Posavini. Riječ je o predstavnicima Hrvatskih voda, izvođača radova te projektanata. Povod sastanka je početak završnih radova na sanaciji nasipa. Predstavnici Koordinacije posjetili su i Račinovce dok je generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić obišao radove u Rajevom selu i Gunji. Sanacija dionica savskih nasipa oštećenih prilikom poplave 2014. godine započela je početkom srpnja prošle godine. Izrađeni su projekti obnove i ugovoreni radovi, a sve po Zakonu o sanaciji poplavama pogođenog područja na području Vukovarsko – srijemske županije koji je omogućio hitnost postupaka ugovaranja. Radovima sanacija pristupilo se sa svim potrebnim kapacitetima i materijalima. Do kraja studenog završilo se zatvaranje dvaju prodora nasipa u Račinovcima i Rajevom Selu te odrona nasipa u Račinovcima, Bošnjacima i Topoli. Radovi sanacije proboja i odrona nasipa najvažniji su dio radova i njihovim dovršenjem savski nasip je u potpunosti vratio svoju funkcionalnost. Do lipnja ove godine planira se dovršiti i izgradnja zaobalnih bermi i servisne ceste, uređenje procjednih kanala, hidrosjetva. Riječ je o dodatnim radovima bez kojih bi nasip mogao podnijeti pojavu velike vode.

 

Galerija