Zaprešić dobiva najmoderniji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

11.07.2022
Zaprešić dobiva najmoderniji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić nastavlja se rekonstrukcijom i nadogradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Nova je ovo faza u projektu pa su se tom prigodom okupili najvažniji sudionici sa svih institucionalnih razina. Tako su u pratnji direktora Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o. Domagoja Mikuša državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg, gradonačelnik Zaprešića Željko Turk i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković obišli aktivna gradilišta kao i lokaciju na kojoj su već počeli radovi na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda će se s postojećeg prvog, nadograditi na treći, najviši stupanj pročišćavanja. On radi tako da najprije otpadne vode dolaze na uređaj, a u njima se nalaze razne organske tvari, krupni i sitni komunalni otpad, visoke štetne razine fosfora i dušika te ostalo. Prvi je korak mehaničko pročišćavanje, tijekom kojeg se sirova otpadna voda koja pritječe na uređaj pročišćava na gruboj rešetki čime se uklanjaju krupnije krute tvari, a potom i na finijem situ koje otklanja sitnije krute tvari. Drugim se stupnjem otpadne vode obrađuju postupkom koji obuhvaća biološku obradu sa sekundarnim taloženjem, dok treći stupanj pročišćavanja podrazumijeva strožu obradu otpadnih voda postupkom kojim se dodatno uklanjanju štetni fosfor i dušik.

Projektom će se značajno smanjiti organsko zagađenje, izgraditi postrojenje za obradu mulja i nova tehnološka zgrada i podići kapacitet sa 60.000 na 70.000 ekvivalent stanovnika. Također postići će se kemijska redukcija fosfora čije visoke koncentracije u otpadnim vodama narušavaju kakvoću vode i smanjuju bioraznolikost.

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić obuhvaća područje grada Zaprešića i općina Bistre, Brdovca, Luke, Pušće, Marije Gorice i Dubravice. Njime će se povećati priključenost stanovništva na javne kanalizacijske sustave, omogućiti pročišćavanje otpadnih voda, osigurati racionalnije korištenje vode te pridonijeti očuvanju zdravlja ljudi, zaštiti izvorišta voda za piće i na kraju, zaštiti vodnih resursa i okoliša.

Ukupna je vrijednost projekta 683,8 milijuna kuna s uključenim PDV-om, a za njegovu su provedbu kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. osigurana bespovratna sredstva EU iz Kohezijskog fonda u iznosu od čak 70,88 posto prihvatljivih troškova, odnosno 387,7 milijuna kuna. Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osigurat će 116.7 milijuna kuna, dok će preostali dio u iznosu od 42,4 milijuna kuna sufinancirati Grad Zaprešić i okolne općine.

Realizacijom projekta, odnosno izgradnjom i rekonstrukcijom sustava javne vodoopskrbe smanjit će se i gubici u sustavu te će se osigurati veći stupanj pouzdanosti vodoopskrbe za vodouslužno područje. Na sustav javne odvodnje bit će priključeno 13.267 dodatnih stanovnika, a uz to će se dograditi postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na II i III. stupanj pročišćavanja. Planirani završetak provedbe projekta je 31. prosinca 2023.