hero img
Nasip PetrinjaNasip Petrinja

Obilazak radova na obnovi nasipa u Petrinji

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković zajedno sa županom Sisačko - moslavačke županije Ivanom Celjakom i ravnateljicom Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Elizabetom Kos obišao je radove na nasipu uz rijeku Kupu u mjestu Krnjica, Petrinja, na kojemu su u tijeku sanacije šteta nastalih u potresu.
17.08.2022.
Hendrix letvaHendrix letva

Dugo sušno razdoblje i vodostaji rijeke Save

10.08.2022.
Održan koordinacijski sastanak na temu zaštite od poplava grada OgulinaOdržan koordinacijski sastanak na temu zaštite od poplava grada Ogulina

Održan koordinacijski sastanak na temu zaštite od poplava grada Ogulina

19.07.2022.
Iz tiska izašao ljetni broj Hrvatske vodoprivredeIz tiska izašao ljetni broj Hrvatske vodoprivrede

Iz tiska izašao ljetni broj Hrvatske vodoprivrede

13.07.2022.
U tijeku su radovi na sanaciji lijevoobalnih savskih nasipa u Sisačko – moslavačkoj županijiU tijeku su radovi na sanaciji lijevoobalnih savskih nasipa u Sisačko – moslavačkoj županiji

U tijeku su radovi na sanaciji lijevoobalnih savskih nasipa u Sisačko – moslavačkoj županiji

12.07.2022.

Oglasna ploča

Svi oglasi
Oglas o provedenom postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina k.o. Veleševec
16.08.2022.
Oglas o ponudi vlasnicima/suvlasnicima nekretnina k.o. Pokupje

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o.

10.08.2022.
Oglas o ponudi vlasnicima/suvlasnicima nekretnina k.o. Rečica

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o.

10.08.2022.
Oglas o pristupanju izgradnji na k.o. Bukevje
Hrvatske vode na nekretninama u k.o. Bukevje pristupaju izgradnji rekonstrukcije desnog nasipa rjieke Save, između naselja Donje Bukevje - Strmec Bukevski.
21.07.2022.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Pokupje i k.o. Mahično

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Pokupje i k.o. Mahično  za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje pregrade brodarci…

13.07.2022.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Pokupje i k.o. Mahično

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Pokupje i k.o. Mahično  za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje pregrade Brodarci…

11.07.2022.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Rečica

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Rečica za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje i rekonstrukcije objekata odvodnje…

06.07.2022.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o Pokupje i k.o. Mahično

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Pokupje i k.o. Mahično  za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje pregrade Brodarci…

01.07.2022.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Pokupje

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Pokupje za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s…

21.06.2022.

Javni natječaji

Svi javni natječaji
Odluka o poništenju provođenja 2. kruga javnog natječaja za zakup javnog vodnog dobra u 2022 - VGO za Dunav i donju dravu
07.07.2022.
Drugi javni natječaj za zakup javnog vodnog dobra za 2022 - VGO za srednju i donju Savu
01.07.2022.
18.07.
2022.

EU Projekti

Svi projekti
Zaštita od poplava grada OgulinaZaštita od poplava grada Ogulina
Zaštita od poplava grada Ogulina
03.05.2022.
VEPARVEPAR
VEPAR
03.05.2022.
Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područjaSustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja
Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja
02.05.2022.
Projekt Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove GradiškeProjekt Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške
Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške
02.05.2022.

efaef

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava

Otvori karte