Rekonstrukcija ustave (brane) na ušću Male Neretve

U skladu s propisima za rekonastrukciju nije obavezno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.