Retencija Kustošak - sanacija temeljnih ispusta s ulaznim i izlaznim građevinama te hidromehaničke opreme na branama, E i F3

Procjena uticaja na okoliš nije napravljena obzirom da sukladno zakonskoj regulativi za radove rekonstrukcije na postojećim objektima nije potrebna.