11.04.2023
Edukativne slikovnice predstavljene učenicima iz Senja na uređaju Hrmotine

U suradnji s Vodovodom Hrvatsko Primorje – južni ogranak d.o.o., Hrvatske vode su 5. travnja 2023. održale edukativnu radionicu s prezentacijom slikovnica za učenike četvrtih razreda OŠ S. S. Kranjčevića iz Senja, na lokaciji uređaja za kondicioniranje i pripremu vode za piće Hrmotine.

Na lokaciju uređaja Hrmotine, koja pruža panoramski pogled na podvelebitsko primorje, u jutarnjim satima iz OŠ S. S Kranjčević došli su učenici četvrtih razreda s učiteljicama Antonijom Krmpotić i Brankom Zrinski željni vidjeti od kuda dolazi pitka voda u područje grada Senja i okolice, poznat po buri koja je prethodnih dana svojom orkanskom snagom opravdala nadaleko poznati naziv „senjska bura“. Na uređaju su ih dočekale voditeljica zahvaćanja, crpljenja i prerade Martina Galić Rukavina ing. biol. i kontrolor kvalitete vode Radmila Romčević, ing. kem. tehn., koje su ih upoznale s dijelovima uređaja i procesom pročišćavanja vode te kemijskim i biološkim analizama vode. Učenici su s velikim zanimanjem pratili prikaz opreme uređaja koji pročišćava zahvaćenu vodu iz sustava HE Senj na kraju tlačnog tunela Gusić polje – Hrmotine, a čije je porijeklo voda iz krških rijeka Gacke i Like. Posebno im je zanimljivo bilo vidjeti mali zidni model pješčanog filtera i pročišćavanje vode kroz različite granulacije i vrste materijala (kvarca i hidroantracita), a koji prikazuje proces koji se odvija u pet velika čelična filtera, koji izgledaju poput silosa. Vidjeli su i filtersko polje s velikim „bocama“ koje provode membransku ultrafiltraciju, kao i boce s plinovitim klorom kojim se obavlja dezinfekcija, koja se po potrebi vrši i posebnim uređajem za UV obradu vode. Laboratorijske analize kemijskih i bioloških parametara vode kojima se provjerava zdravstvena ispravnost vode i uspješnost dezinfekcije, ponukalo je učenike da zavire pod mikroskope, u inkubatore, UV lampe, prebroje uzgojene bakterije na agar podlozi te prate kemijsku analizu vode titracijom

Slika 1Slika 1
Slika 2Slika 2

Nakon vrlo poučnih prikaza, održana je i prezentacija slikovnica Hrvatskih voda putem koje su učenici doznali za kornjaču Hrvoja, maskotu Hrvatskih voda koja ih je povela u avanturu s Hrvojevim prijateljima s kojima su otkrili kako se voda crpi iz podzemlja, tko onečišćuje vode i kamo odlaze otpadne vode, kako mogu štedjeti vodu i manje ju onečistiti. Zaključili smo kako je jednako važno znati od kuda dolazi voda u „špinu“ ali i kakva voda odlazi od nas u kanalizaciju i gdje se pročišćava prije ispuštanja u more ili rijeke. Maskotu Hrvoja svatko je htio staviti na ruku postavljajući pitanja, a učenici su s veseljem primili slikovnice u kojima se nalazi društvena igrica iz koje će moći doznati više o vodama.

Druženje je završilo zajedničkom fotografijom, predajom autentičnih i rukom izrađenih suvenira Senja predavačima te malim domjenkom koji su priredili domaćini na čelu s direktorom Milanom Nekićem, koji se na kraju zahvalio svim sudionicima radionice. Ovom prezentacijom nastavlja se provedba dječjeg programa Hrvatskih voda prema listi prijava na kojoj se nalazi velik broj škola i vrtića koji željno očekuju Hrvoja i njegove priče o vodi.