25.03.2015
6. hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem – Druga obavijest

Od 20.-23. svibnja u Opatiji održat će se 6. hrvatska konferencija o vodama – „Hrvatske vode na investicijskom valu“. Cilj konferencije je da se kroz četiri tradicionalne znanstveno - stručne teme:

  • stanje voda i o vodi ovisnih ekosustava, hidrološki ekstremi i njihove posljedice, trendovi - padaline, kopnene površinske vode, podzemne vode, prijelazne vode i priobalno more,
  • sustavi uređenja i korištenja voda i zemljišta - stanje i razvojni projekti,
  • sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - stanje i razvojni projekti,
  • vodna politika, obrazovanje, vodnogospodarsko planiranje, međunarodna suradnja i sudjelovanje javnosti.

sveobuhvatno i interdisciplinarno raspravlja o stanju voda i upravljanju vodama u Hrvatskoj u uvjetima intenzivne pripreme i provedbe investicijskih vodnogospodarskih projekata . U okviru konferencije organizirat će se i okrugli stol na temu zaštite od poplava.

Drugu obavijest pogledajte u prilogu.