28.06.2018
Murteru i Betini 155,8 milijuna kuna za izgradnju sustava odvodnje

Projekt sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Betina-Murter financira se bespovratnim sredstvima fondova Europske Unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u iznosu od 124.691.413,00 kuna te nacionalnim sufinanciranjem: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode u jednakom iznosu od 15.618.406,96 kuna, Općina Murter-Kornati u iznosu od 5.185.311,10 kuna i Općina Tisno s 2.623.892,37 kuna.

Izgradnjom mreže sustava javne odvodnje u Općini Murter izgradit će se 19.666 metara novih gravitacijskih kolektora, 721 metar novih tlačnih cjevovoda i dvije nove crpne stanice te će se ovim projektom obuhvatiti i sanacija 8.745 metara vodoopskrbnih cjevovoda.

Izgradnja mreže sustava javne odvodnje Općine Betina sastoji se od 8.536 metara novih gravitacijskih kolektora, 1.367 metara novih tlačnih cjevovoda i četiri nove crpne stanice te sanacije 4.235 metra vodoopskrbnih cjevovoda. Također, izgradit će se postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja kapaciteta 10.500 ES te će se nabaviti oprema za održavanje sustava odvodnje.

Realizacijom ovog značajnog projekta povećat će se stope priključenosti na sustav javne odvodnje s ciljem 87% priključenosti u aglomeraciji te će se temeljem dugoročnog održivog razvoja značajno doprinijeti zaštiti i očuvanju okoliša.

Stanovnici općina Betina-Murter i Tisno po završetku projekta dobit će pristup poboljšanoj opskrbi vodom za 3.396 osoba te priključenje na sustav javne odvodnje za 8.528 korisnika i priključenje na septičke jame kapaciteta 1.219 korisnika. Završetak radova na sustavu javne odvodnje očekuje se u lipnju 2021. godine.

Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Betina-Murter potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i direktor Vodovoda i odvodnje d.o.o. iz Šibenika Frane Malenica.

Ugovor o sufinanciranju projekta uz ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića i generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića potpisali su i načelnici općina Murter- Kornati i Tisno, Toni Turčinov i Ivan Klarin te direktor Vodovoda i odvodnje d.o.o. Frane Malenica.