21.04.2017
Predana aplikacijska dokumentacija za EU sufinanciranje projekata vrijednih 2,4 milijarde kuna

Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković preuzeli su aplikacijsku dokumentaciju za pet vodnokomunalnih projekata vrijednih 2,4 milijarde kuna koji će se sufinancirati EU sredstvima. Predana je dokumentacija za projekte Krk, Varaždin, Velika Gorica, Rugvica-Dugo selo i Betina-Murter.

„Ovo je potvrda kontinuiranog rada Ministarstva na pripremi projekata koji se sufinanciraju iz EU fondova. Samo danas imamo predaju dokumentacije za pet projekata vrijednih 2,4 milijarde kuna. Jačanje sustava odvodnje, vodoopskrbe i pročišćavanja otpadnih voda povećava kvalitetu života stanovnika i podiže razinu zaštite okoliša. Isto tako, ovi projekti znače poslove za tvrtke koje će biti angažirane na njihovoj realizaciji i imat će značajan učinak na domaće gospodarstvo“ – rekao je ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović.

Uz korištenje EU sredstava, naglasio je ministar Dobrović, čuvamo postojeća i stvaramo preduvjete za nova radna mjesta. Ministar je posebno istaknuo da se ovakvim projektima osigurava zdrava i pitka voda i štiti okoliš, ali je bitno i da se stvaraju uvjeti za ponovo korištenje pročišćene otpadne vode, primjerice za poljoprivredu i navodnjavanje.

Na svečanoj predaji aplikacijske dokumentacije uz ministra Dobrovića i generalnog direktora Đurokovića, sudjelovali su državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Spomenka Đurić, predstavnici isporučitelja vodnih usluga koji su službeno predali aplikacijske pakete i to: direktor tvrtke Ponikve Voda Frano Mrakovčić, direktor Varkoma Vlado Vlašić, direktor VG Vodoopskrbe Nikica Visković, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije Tomislav Masten i direktor Vodovoda i odvodnje Šibenik Miho Mioč. Također, svečanosti su prisustvovali i predstavnici jedinica lokalne samouprave na čijim područjima će se realizirati prijavljeni projekti.

„Kroz ovih 5 projekata realizirat će se gotovo 630 kilometara kanalizacijskih kolektora, izgraditi gotovo 200 crpnih stanica te 10-ak uređaja za pročišćavanje. Na sustave odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda priključit će se više od 65.000 ljudi“ – istaknuo je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković koji je najavio da kreće i ubrzana priprema projekata za smanjivanje rizika, prije svega obrane od poplava te kako će uskoro započeti rekonstrukcija nasipa u Županjskoj Posavini u dužini 200 kilometara.

Državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Spomenka Đurić poručila je da su nam na raspolaganju iznimno velika EU sredstva te je naglasila da apsorpcija sredstava ide te je bitno i dalje ulagati napore kako bi se iskoristile značajne mogućnosti koje nam se pružaju.

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Hrvatskoj je samo za projekte poboljšanja javnih vodoopskrbnih sustava ukupno na raspolaganju oko 7,8 milijardi kuna. U različitim fazama pripreme je 70-ak projekata, od čega je 30-ak projekata u visokom stupnju pripreme.